Kuwaluhan.com
Prabhu Natha Girindrawardhana Dyah Ranawijaya merupakan bupati bekas Kerajaan Majapahit yang memerintah sekitar tahun 1488-1527 sebagai bawahan Kesultanan Demak. Ia menantu Kertabhumi dan ipar Raden Fatah/Senapati Jin Bun. Ia dilantik oleh Panembahan Jin Bun/Raden Fatah menjadi penguasa Majapahit sejak tahun 1488 dan meninggal tahun 1527.


Tahun 1517 ia menjalin hubungan dengan Portugis di Malaka, karena itu Kesultanan Demakkembali menyerang Majapahit pada tahun tersebut, tetapi jabatannya sebagai bupati di Majapahit masih dipertahankan karena ia ipar Jin Bun/Raden Fatah, sebab menikahi adik bungsu Jin Bun. Setelah wafatnya, sebagai bupati Majapahit dijabat oleh salah seorang anak Sultan Trenggana.

SILSILAH GIRINDRAWARDHANA RANAWIJAYA

Girindrawardhana Dyah Ranawijaya diperkirakan sebagai putra Suraprabawa Sang Singawikramawardhana, raja Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1466-1474. Dugaan tersebut berdasarkan atas gelar abhiseka yang dipakai oleh Ranawijaya dan Suraprabhawa yang masing-masing mengandung kata Girindra dan Giripati. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu "raja gunung".

Pada tahun 1486 Ranawijaya mengeluarkan prasasti Jiyu tentang pengesahan anugerah kepada Sri Brahmaraja Ganggadhara berupa tanah Trailokyapuri. Pengesahan ini dilakukan bersamaan dengan upacara Sraddha untuk memperingati 12 tahun meninggalnya Bhatara Mokteng Dahanapura, atau "Baginda yang meninggal di Daha". Tokoh ini diyakini para sejarawan sebagai orang tua Ranawijaya.

Suraprabhawa dalam Pararaton disebut dengan nama Bhre Pandansalas yang pada tahun 1468 melarikan diri setelah dikalahkan oleh Bhre Kertabumi dan ketiga kakaknya. Jika berita tersebut dipadukan dengan naskah prasasti Jiyu, maka dapat diperoleh gambaran bahwa Suraprabawa kemudian tinggal di Daha setelah terusir dari Majapahit.

Setelah meninggal, Suraprabawa disebut dengan gelar anumerta Bhatara Mokteng Dahanapura. Hasil penyelidikan prasasti Jiyu menemukan tahun kematiannya adalah 1474. Dengan demikian, Dyah Ranawijaya diperkirakan naik tahta juga pada tahun 1474 tersebut.

Prasasti Jiyu menyebut gelar Dyah Ranawijaya adalah Sri Wilwatikta Jenggala Kediri, yang artinya penguasa Majapahit, Jenggala, dan Kediri. Ini membuktikan bahwa pada tahun 1486 tersebut kekuasaan Bhre Kertabhumi di Majapahit telah jatuh pula ke tangan Ranawijaya.

Dalam prasasti Jiyu juga ditemukan adanya nama Bhre Keling Girindrawardhana Dyah Wijayakusuma yang diperkirakan sebagai saudara Dyah Ranawijaya.

HUBUNGAN DENGAN BRAWIJAYA

Brawijaya merupakan nama raja terakhir Kerajaan Majapahit versi naskah-naskah babad dan serat, misalnya Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda. Nama ini sangat populer dalam masyarakat Jawa namun tidak memiliki bukti sejarah yang kuat, misalnya prasasti.

Oleh karena itu perlu diselidiki dari mana asalnya para pengarang babad dan serat memperoleh nama tersebut. Nama Brawijaya diyakini berasal dari kata Bhra Wijaya, yang merupakan singkatan dari Bhatara Wijaya.

Menurut Suma Oriental tulisan Tome Pires, pada tahun 1513 ada seorang raja bernama Batara Vigiaya yang bertakhta di Dayo, namun pemerintahannya dikendalikan oleh Pate Amdura. Batara Vigiaya merupakan ejaan Portugis untuk Bhatara Wijaya, sedangkan Dayo bermakna Daha. Dari prasasti Jiyu diketahui bahwa Daha diperintah oleh Dyah Ranawijaya pada tahun 1486. Dengan kata lain, Brawijaya alias Bhatara Wijaya adalah nama lain dari Dyah Ranawijaya.

Identifikasi Brawijaya raja terakhir Majapahit dengan Ranawijaya cukup masuk akal, karena Ranawijaya juga diduga sebagai raja Majapahit. Kerajaan Dayo adalah ejaan Portugis untuk Daha, yang saat itu menjadi ibu kota Majapahit. Menurut Babad Sengkalapada tahun 1527 Daha akhirnya dikalahkan oleh Kesultanan Demak.

Ingatan masyarakat Jawa tentang kekalahan Majapahit yang berpusat di Daha tahun 1527 bercampur dengan peristiwa runtuhnya Majapahit yang berpusat di Mojokerto tahun 1478. Akibatnya, Bhra Wijaya yang merupakan raja terakhir tahun 1527 oleh para penulis babad “ditempatkan” sebagai Brawijaya yang pemerintahannya berakhir tahun 1478.

Akibatnya pula, tokoh Brawijaya pun sering disamakan dengan Bhre Kertabhumi, yaitu raja Majapahit yang memerintah pada tahun 1474-1478. Padahal, tidak ada bukti sejarah yang menyebut bahwa Bhre Kertabhumi juga bergelar Brawijaya.

HUBUNGAN DENGAN BHRE KERTABHUMI

Menurut kronik Tiongkok di atas, Ranawijaya adalah menantu Bhre Kertabhumi yang diangkat oleh Raden Patah sebagai raja bawahan Demak.

Pendapat lain mengatakan, Ranawijaya menjadi raja Majapahit atas usahanya sendiri, yaitu dengan cara mengalahkan Bhre Kertabhumi tahun 1478, demi membalas kekalahan ayahnya, yaitu Suraprabhawa. Pendapat ini diperkuat oleh prasasti Petak yang menyebutkan kalau keluarga Girindrawardhana pernah berperang melawan Majapahit.

PERANG MAJAPAHIT DAN DEMAK

Pada umumnya, perang antara Majapahit dan Demak dalam naskah-naskah babad dan serat hanya dikisahkan terjadi sekali, yaitu tahun 1478. Perang ini terkenal sebagai Perang Sudarma Wisuta, artinya perang antara ayah melawan anak, yaitu Brawijaya melawan Raden Patah, tetapi cerita ini cenderung bertentangan dengan fakta sejarah yang diperkuat oleh prasasti petak dan prasasti Jiyu bahwa Brawijaya dijatuhkan oleh Girindrawardhana pada tahun 1478. Jadi sesungguhnya terjadi adalah perang antara Demak dan Daha untuk memperebutkan hegomoni sebagai penerus Majapahit.

Naskah babad dan serat tidak mengisahkan lagi adanya perang antara Majapahit dan Demak sesudah tahun 1478. Padahal menurut catatan Portugis dan kronik Tiongkok kuil Sam Po Kong, perang antara Demak melawan Majapahit terjadi lebih dari satu kali.

Dikisahkan, pada tahun 1517 Pa-bu-ta-la bekerja sama dengan bangsa asing di Moa-lok-sa sehingga mengundang kemarahan Jin Bun. Yang dimaksud dengan bangsa asing ini adalah orang-orang Portugis di Malaka. Jin Bun pun menyerang Majapahit. Pa-bu-ta-la kalah namun tetap diampuni mengingat istrinya adalah adik Jin Bun.

Perang ini juga terdapat dalam catatan Portugis. Pasukan Majapahit dipimpin seorang bupati muslim dari Tuban bernama Pate Vira. Selain itu Majapahit juga menyerang Giri Kedaton, salah satu sekutu Demak di Gresik. Namun, serangan ini gagal di mana panglimanya akhirnya masuk Islamdengan gelar Kyai Mutalim Jagalpati.

Sepeninggal Raden Patah alias Jin Bun tahun 1518, Demak dipimpin putranya yang bernama Pangeran Sabrang Lor sampai tahun 1521. Selanjutnya yang naik takhta adalah Sultan Trenggana adik Pangeran Sabrang Lor.

Menurut kronik Tiongkok, pergantian takhta ini dimanfaatkan oleh Pa-bu-ta-la untuk kembali bekerja sama dengan Portugis. Perang antara Majapahit dan Demak pun meletus kembali. Perang terjadi tahun 1524. Pasukan Demak dipimpin oleh Sunan Ngudung, anggota Wali Sanga yang juga menjadi imam Masjid Demak. Dalam pertempuran ini Sunan Ngudung tewas di tangan Raden Kusen, adik tiri Raden Patah yang memihak Majapahit.

Perang terakhir terjadi tahun 1527. Pasukan Demak dipimpin Sunan Kudus putra Sunan Ngudung, yang juga menggantikan kedudukan ayahnya dalam dewan Wali Sanga dan sebagai imam Masjid Demak. Dalam perang ini Majapahit mengalami kekalahan. Raden Kusen adipati Terung ditawan secara terhormat, mengingat ia juga mertua Sunan Kudus.

Menurut kronik Tiongkok, dalam perang tahun 1527 tersebut yang menjadi pemimpin pasukan Demak adalah putra Tung-ka-lo (ejaan Tionghoa untuk Sultan Trenggana), yang bernama Toh A Bo.

Dari berita di atas diketahui adanya dua tokoh muslim yang memihak Majapahit, yaitu Pate Vira dan Raden Kusen. Nama Vira mungkin ejaan Portugis untuk Wira. Sedangkan Raden Kusen adalah putra Arya Damar. Ibunya juga menjadi ibu Raden Patah. Dengan kata lain, Raden Kusen adalah paman Sultan Trenggana raja Demak saat itu.

Raden Kusen pernah belajar agama Islampada Sunan Ampel, pemuka Wali Sanga. Dalam perang di atas, ia justru memihak Majapahit. Berita ini membuktikan kalau perang antara Demak melawan Majapahit bukanlah perang antara agama Islammelawan Hindu sebagaimana yang sering dibayangkan orang, melainkan perang yang dilandasi kepentingan politik antara Sultan Trenggana melawan Dyah Ranawijaya demi memperebutkan kekuasaan atas pulau Jawa.

Menurut kronik Tiongkok, Pa-bu-ta-la meninggal dunia tahun 1527 sebelum pasukan Demak merebut istana. Peristiwa kekalahan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya ini menandai berakhirnya riwayat Kerajaan Majapahit. Para pengikutnya yang menolak kekuasaan Demak memilih pindah ke pulau Bali.

Kisah Asal Usul Girindrawardhana Ranawijaya

Dewi Nawangwulan adalah ratu sebuah kerajaan kecil pada masa Kerajaan Majapahit. Ia adalah keturunan raja Melayu yang diambil menantu oleh Bhre Wengker (1456-1466), seorang raja Majapahit.

Suaminya adalah Jaka Tarub, sementara ia sendiri menjadi salah satu dari tujuh bidadari yang mandi di telaga. Keduanya memiliki putri bernama Dewi Nawangsih. Nawangsih menikah dengan Raden Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, pangeran Majapahit yang diangkat anak oleh Jaka Tarub. Keduanya adalah moyang dari Panembahan Senapati, pendiri Kesultanan Mataram.

Dalam legenda, saat Nawangwulan sampai di khayangan, ia ditolak karena sudah berbau manusia. Nawang Wulan kembali turun ke bumi tetapi tidak bermaksud kembali ke suaminya. Ia naik gunung Merbabu dan meloncat ke laut selatan untuk bunuh diri.

Sebelum bunuh diri di laut selatan, Nyi Nawang Wulan berperang dengan Nyi Roro Kidul dan memperoleh kemenangan, sehingga ia menguasai laut selatan. Dengan demikian, Nawangwulan menjadi salah satu dari tiga penguasa laut selatan disamping Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong.

Dalam versi lain, penguasa khayangan menjadikan Nawangwulan penguasa laut kidul karena ia sudah tidak layak untuk tinggal di khayangan, tetapi juga tidak pantas untuk kembali tinggal di antara manusia di bumi. Semenjak saat itu, Nawangwulan dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul.

KISAH DEWI NAWANG WULAN DENGAN JAKA TARUB

Jaka Tarub yang memiliki gelar Ki Ageng Tarub ini adalah tokoh yang dianggap leluhur dinasti Mataram yang menguasai tanah Jawa sejak abad ke-17 hingga sekarang. Menurut sumber masyarakat lokal, ditemukannya reruntuhan makam Jaka Tarub di desa Widodaren, Gerih, Ngawi yang menjadi bukti keberadaan di mana Jaka Tarub bertemu dengan Dewi Nawangwulan.

Jaka Tarub adalah pemuda gagah yang memiliki kesaktian. Ia sering keluar masuk hutan untuk berburu di kawasan gunung keramat. Di gunung itu terdapat telaga yang terletak di desa Widodaren, Gerih, Ngawi. Tanpa sengaja, ia melihat dan meminta tujuh bidadari yang sedang mandi di telaga tersebut. Karena terpikat, Jaka Tarub memilih selendang berwarna oranye yang tengah dipilih milik salah seorang bidadari. Saat para bidadari selesai mandi, mereka berdandan dan siap kembali ke Kahyangan. Salah seorang bidadari bernama Nawangwulan tidak mampu kembali ke kahyangan karena tidak menemukan selendangnya. Ia pun akhirnya ditinggal pergi oleh kawan-kawannya karena hari sudah beranjak senja. Jaka Tarub lalu muncul dan berpura-pura menolong. Dewi Nawangwulan pun bisa ikut pulang ke rumah Jaka Tarub dan cerita pendek,

Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri yang dinamai Nawangsih. Sebelum menikah, Nawangwulan mengingatkan pada Jaka Tarub agar tidak pernah-kali bertanya rahasia kebiasaannya kelak setelah menjadi isteri. Rahasia ini adalah bahwa Nawangwulan dapat menanak nasi menggunakan hanya disebutir nasi dalam penanak nasi namun menghasilkan nasi yang banyak. Jaka Tarub yang penasaran tidak diminta tetapi langsung dibuka tutup penanak nasi. Akibat tindakan ini, kesaktian Nawangwulan hilang. Sejak itu ia menanak nasi seperti umumnya wanita biasa.

Karena hal ini, penyesuaian gabah di lumbung menjadi cepat habis. Ketika menerima gabah tinggal sedikit,  Nawangwulan menemukan selendangnya, yang harus disembunyikan di dalam lumbung agar ia tidak bisa kembali ke kahyangan. Nawangwulan yang marah mengingat kalau sudah melepas benda yang dianggap meninggalkan Jaka Tarub. Jaka Tarub memohon agar tidak dikembalikan ke Kahyangan. Namun tekad Nawangwulan sudah bulat. Hanya saja, pada waktu-waktu tertentu ia rela datang ke marcapada untuk menyusui bayi Nawangsih. Nawangwulan mengatur Jaka Tarub untuk membangun sebuah dangau. Setiap malam, Nawangsih harus ditempatkan di sana agar Nawangwulan dapat menyusuinya tanpa harus bertemu dengan Jaka Tarub. Jaka Tarub hanya bisa melihat dari jauh saat Nawangwulan turun dari kahyangan untuk membayar Nawangsih. Ketika Nawangsih tertidur, Nawangwulan kembali terbang ke Kahyangan. Rutinitas ini terus dilakukan hingga Nawangsih beranjak dewasa. Jaka Tarub dan Nawangsih sering menghadapi kesulitan demi kesulitan, namun bantuan selalu datang tiba tiba. Bantuan Dipercaya tersebut berasal dari Nawangwulan. Nawangsih disebut sebagai wanita istimewa karena ia merupakan anak campuran dari manusia dan bidadari.

Jaka Tarub kemudian menjadi pemuka desa bergelar Ki Ageng Tarub, dan bersahabat dengan Brawijaya raja Majapahit. Pada suatu hari, Brawijaya mengirimkan keris pusaka, Kyai Mahesa, Nular, diminta diterjemahkan oleh Ki Ageng Tarub. Utusan Brawijaya yang menyampaikan keris tersebut bernama Ki Buyut Masahar dan Bondan Kejawan, anak angkatnya. Ki Ageng Tarub tahu jika Bondan Kejawan sebenarnya putra kandung Brawijaya. Maka, pemuda itu pun mendukung agar tinggal bersama di desa Tarub.

Sejak saat itu Bondan Kejawan yang tadinya adalah anak angkat Brawijaya sekarang menjadi anak angkat Ki Ageng Tarub, dan diganti disebut menjadi  Lembu Peteng. Ketika Nawangsih tumbuh dewasa, ada pun dinikahkan. Setelah Jaka Tarub meninggal dunia, Lembu Peteng dikembalikannya sebagai Ki Ageng Tarub yang baru. Nawangsih sendiri melahirkan seorang putra, yang setelah dewasa bernama Ki Getas Pandawa. Ki Ageng Getas Pandawa kemudian memiliki putra bergelar Ki Ageng Sela, yang merupakan kakek buyut Panembahan Senapati, pendiri Kesultanan Mataram.

Kisah Cerita Dewi Nawang Wulan

Dalam pandangan Islam, menyekutukan Allah merupakan dosa besar, dosa berat. Bahkan, perbuatan menyekutukan Tuhan dalam Islam adalah dosa terberat nomor satu dari ratusan jenis dan macam-macam dosa yang dilakukan manusia.

Dosa seorang pembunuh, pezina, memakan riba, memakan harta anak yatim, durhaka kepada orang tua, dan macam-macam dosa besar lainnya, masih besar dosanya seorang yang syirik kepada Allah. Orang yang syirik disebut juga musyrik.

Menurut Al Quran dalam Surat An Nisaa ayat 48, Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya.”

Dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 72 juga dijelaskan, “Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah pasti mengharamkan surga kepadanya, dan neraka adalah tempatnya.”

Menurut Al Qur’an Surat Luqman ayat 13, Allah juga berfirman: ” Sesungguhnya menyekutukan (Allah) merupakan sebuah kedzaliman besar.”

Bahkan, segala amal baiknya berupa pahala dihapuskan ketika ia menjadi seorang yang musyrik. Allah dalam QS Al An’am ayat 88 berfirman: “Seandainya mereka mempersekutukan Allah, maka lenyap amalan yang telah mereka kerjakan.”

Dalam pesugihan, sudah jelas manusia menyekutukan Allah dengan bangsa gaib seperti jin, setan atau iblis. Bahkan, mereka mengorbankan anggota keluarganya seperti anak untuk dijadikan tumbal. Pengorbanan selain untuk Allah, itu juga bagian dari syirik besar.

Tidak ada syarat dalam pesugihan yang dilakukan dengan cara islami. Sebagian besar syarat-syaratnya jauh dari agama Islam. Misalnya, berzina, mengorbankan keluarga kepada makhluk halus pemberi rejeki, dan ritual-ritual musyrik lainnya.

Bahkan, dosa dari perbuatan pesugihan berlipat ganda, tidak hanya syirik saja. Bila dalam pesugihan mensyaratkan tumbal, maka ia juga melakukan pembunuhan. Bila ada syarat berhubungan intim dengan bukan istrinya, berarti dia berzina.

Semua syarat-syarat untuk mendapatkan pesugihan memang jauh dari syariat Islam. Cara-cara seperti itu memang menjadi bagian dari cara syetan, iblis yang ingin menyesatkan manusia ke dalam gelombang kenistaan dan material yang hanya sementara.

Padahal, Allah sudah mengatakan bila semua kekayaan alam yang melimpah di dunia ini sudah disediakan untuk manusia agar bisa hidup dan menyembah-Nya. Kita sebagai manusia hanya berikhtiar, kerja keras, dan tidak lupa berdoa supaya usahanya diberikan kemudahan oleh Tuhan.

Pesugihan yang sejati berasal dari Allah. Namun, Allah tidak kemudian mengabulkan berupa kemudahan yang nyata seperti meminta kepada syetan. Allah menghendaki adanya proses, sehingga alam berjalan sesuai dengan sunatullah. Manusia harus berikhtiar, hasilnya diserahkan kepada Allah.

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada dalam dirinya mereka.” Dalil ini yang dinamakan proses alam, sunatullah, dan ikhtiar.

AZAB PESUGIHAN (SIRYIK)

Menurut Alquran, syirik dalam hal keyakinan (syirik besar) mengakibatkan sanksi-sanksi besar, baik di dunia maupun di akhirat. Sanksi-sanksi  tersebut ialah sebagi berikut:

Dosa yang disebabkan oleh syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Ini berlaku bagi yang tidak bertaubat atau meninggal dalam dosa itu.


إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ٤٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar, “ (Qs. An-Nisa’, 48).

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan sebab nuzul ayat ini. Bahwa Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari yang menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang dan menghadap Rasul dan berkata kepada beliau: “Saya tidak mempunyai keponakan laki-laki yang tidak henti-hentinya melakukan keharaman.” Rasul bertanya: “Agamanya apa?” Orang itu lantas menjawab, “Dia shalat dan beriman bahwa Allah adalah satu.” Rasul kemudian berkata kepada laki-laki tersebut: “Mintalah agamanya darinya.” Lalu laki-laki itu meminta agama anak saudaranya itu, nemun anak saudaranya itu enggan memberitahukannya. Akhirnya laki-laki itu kembali menghadap Rasul lagi dan berkata: ”Dia memang erat agamanya.” Lalu turunlah ayat ini.

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan dosa yang sangat besar dan berada di bawah keputusan Allah. Apabila Dia berkehendak, maka Allah akan mengampuninya. Namun apabila tidak, maka Allah akan menyiksanya selagi dosa besar tersebut tidak berupa kemusyrikan.

Terkait aturan balasan orang yang melakukan dosa, Allah jelaskan di ayat lain, seperti dalam firman-Nya:

إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّ‍َٔاتِكُمۡ وَنُدۡخِلۡكُم مُّدۡخَلٗا كَرِيمٗا ٣١

Artinya: “Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga) (Qs. An-Nisa’, 31).


Tidak boleh melakukan perkawinan dengan wanita atau laki-laki Muslim

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ

وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran, “ (Qs. Al-Baqarah, 221).

Di akhirat mereka akan meraskan azab yang berat.

وَيُعَذِّبَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ وَٱلۡمُشۡرِكَٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوۡءِۚ عَلَيۡهِمۡ دَآئِرَةُ ٱلسَّوۡءِۖ وَغَضِبَ

ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَلَعَنَهُمۡ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرٗا ٦

Artinya: “Dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan (neraka Jahannam) itulah sejahat-jahat tempat kembali (Qs. Al-Fath, 6).

Mereka dimasukkan ke dalam neraka.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ شَرُّ ٱلۡبَرِيَّةِ ٦

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk,’”(Qs. Al-Bayyinah, 6).

Diharamkan bagi mereka masuk surga.

لَقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ وَقَالَ ٱلۡمَسِيحُ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۖ إِنَّهُۥ

مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢

Artinya: “Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam”, padahal Al Masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu”. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun, “ (Qs. Al-Maidah, 72).

Syirik  sebagai najis yang musti dijauhi.

 يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلَةٗ

فَسَوۡفَ يُغۡنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِن شَآءَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,” (Qs. At-Taubah, 28).

Mereka masuk dalam orang-orang yang sesat.

 إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١١٦

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya,” (Qs. An-Nisa’, 116).

Masih menurut Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa surat An-Nisa’ ayat 116 ini dilatarbelakangi oleh kasus Thu’mah bin Ubairiq yang melakukan pencurian, ketika Rasulullah menjatuhkan vonis hukuman potong tangan terhadap dirinya, lalu ia melarikan diri ke Makkah dan murtad. Ketika di Makkah, ia membobol sebuah rumah, lalu orang orang musyrik penduduk Makkah berhasil menangkapnya, lalu membunuhnya. Lalu turunlah ayat ini.

Wallohua'lam Bisshowab

Hukum Dan Azab Mengerikan Pesugihan (Siryik)

Pelit atau Bakhil merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-nya. Kita sebagai hamba Allah yang beriman sangat dianjurkan untuk tidak Pelit atau Bakhil pada sesama.

Rasulullah pernah mensabdakan, salah satu diantara tiga hal yang membinasakan adalah pelit alias bakhil.

“Tiga perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri” (HR. Thabrani)

Alloh SWT berfirman :

“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah-lah warisan apa yang ada di langit dan dibumi. Allah Maha teliti terhadap apa  yang kamu kerjakan.”
(QS. Ali Imran [3]: 180)

Maksudnya Allah SWT menjadikan harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan dileher mereka, mereka disiksa pada hari Kiamat dengan harta yang mereka miliki. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab shahih Al-Bukhari:

“Barangsiapa yang diberi Allah SWT harta dan ia tidak menunaikan zakatnya, maka akan diperumpamakan baginya pada hari kiamat seekor ular yang besar, memiliki dua titik, lalu ular itu mencengkeramnya dengan kedua rahangnya, kemudian ular itu berkata: “Aku adalah hartamu, akulah harta simpananmu.” Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat:

“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah-lah warisan apa yang ada di langit dan dibumi. Allah Maha teliti terhadap apa  yang kamu kerjakan.”
(QS. Ali Imran [3]: 180)

Allah SWT berfirman:

“Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran.”
(QS. At-Taubah [9]: 76)

Maksudnya; ketika Allah SWT memberikan rezeki kepada mereka dan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya akan tetapi mereka justru kikir, mereka tidak mau berinfak dan mereka melanggar perjanjian serta berpaling dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

“Siapa saja yang kikir dan merasa dirinya cukup (kaya) tidak perlu pertolongan Allah dan mendustakan pahala yang terbaik. Maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan). Serta mendustakan pahala terbaik. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.”
(QS. Al-Lail [8]: 8-10)

Maksudanya; “yaitu orang yang kikir terhadap hartanya dan merasa cukup sehingga tidak butuh kepada Allah SWT, mendustakan surga dan kenikmatannya, maka akan Kami siapkan baginya jalan menuju kesulitan yaitu kehidupan yang buruk di dunia dan akhirat. Itulah jalan  kejahatan.”

Para ahi tafsir berkata;

“Jalan kebaikan dinamakan dengan jalan kemudahan, karena jalan itu berakhir dengan kemudahan yaitu masuk ke dalam surga tempat segala kenikmatan. Sementara jalan kejahatan itu dinamakan dengan kesulitan karena ia akan berakhir dengan kesulitan yaitu masuk ke dalam neraka.”

“Sekiranya Allah meminta harta kalian, maka Allah akan terus menuntut kalian untuk memberikan harta itu, sehingga kalian menjadi kikir. Allah akan menampakkan kedengkian (kebencian) kalian untuk berderma.”
(QS. Muhammad [47]: 31)

‘Sekiranya Allah meminta harta kalian, maka Allah akan terus menuntut kalian untuk memberikan harta itu, sehingga kalian menjadi kikir, maksudnya; jika Allah meminta semua harta kamu, permintaan itu tampak bagimu terlalu berlebihan dan meski Allah terus meminta agar kamu menginfakkannya, maka pastilah kamu kikir. Dan Allah akan menampakkan kedengkianmu (kebencian). Maksudnya Allah akan mengungkap dan memperlihatkan kepada orang lain apa yang ada didalam hati kamu, seperti sifat kikir dan tidak mau berinfak.’

Dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri:
“Maksudnya, barangsiapa yang kikir tidak mau berinfak di jalan Allah SWT, maka bahaya kikirnya itu akan mengancam untuk dirinya sendiri.”

Ash-Shawi berkata;

“Kata bukhl (kikir) itu adalaah kata kerja yang membutuhkan objek dengan tambahan huruf ala, jika berarti kikir. Dengan huruf an, jika berarti menahan.”

Dan Allah-lah yang Maha kaya sedangkan kemulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya). Maksudnya Allah SWT tidak butuh terhadap infak kamu, ia tidak perlu kepada harta kamu, akan tetapi sesungguhnya kamulah yang membutuhkan-Nya.

Dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, maksudnya; yaitu kamu berpaling dari ketaatan kepada-Nya dan tidak mengikuti perintah-perintah-Nya, maka Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain yang lebih taat kepada-Nya daripada kamu.

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah Pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka; “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.”
(QS. At-Taubah [9]: 35)

Ibnu Mas’ud berkata;

“Keadaanya bukan dinar ditumpak-tumpuk pun buka dirham ditumpuk-tumpuk. Tetapi masing-masing dinar dan dirham dihamparkan yang mana kulitnya telah dilebarkan sedemikain rupa sehingga masing-masing dinar dan dirham mengambil tempatnya.”

Jika ada yang bertanya mengapa khusus dahi, lambung dan punggung yang terkena siksaan ini, maka jawabnya adalah;
“Apabila seorang hartawan yang kikir melihat orang fakir pastilah masam mukanya, ia lebarkan dahinya, lalu berpaling (menarik) lambung ke samping. Dan jika orang fakir tadi mendekatinya niscaya dia akan membelakanginya (menampakkan punggungnya).”

Abu Bakar Ash Siddiq menggambarkan tujuh bahaya kikir :

1» Orang kikir akan meninggalkan hartanya itu pada ahli waris yang tidak mampu mengurusnya, sehingga harta itu akan dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.
2» Harta yang ditinggalkannya itu dirampas oleh penguasa yang dzalim.
3» Hartanya untuk melampiaskan keinginan nafsu seksualnya hingga ludes.
4» Hartanya dipergunakan untuk membangun sesuatu yang rapuh, kemudian roboh.
5» Hartanya habis karena dicuri, terbakar atau sebab-sebab musibah lainnya.
6» Hartanya yang tidak bermanfaat itu semata-mata hanya untuk biaya berobat dirinya yang menderita penyakit kronis.
7» Hartanya itu hilang karena disimpan di suatu tempat yang mana dia lupa tempat penyimpanannya.

DOA MALAIKAT PADA SESEORANG YANG BAKHIL

Imam al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ اْلآخَرُ: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

‘Tidak satu hari pun dimana seorang hamba berada padanya kecuali dua Malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ‘Ya Allah, berikanlah ganti  bagi orang yang berinfak.’ Sedangkan yang lainnya berkata, ‘Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir.'”

Al-Malla ‘Ali al-Qari berkata di dalam syarah hadits ini, “Yang dimaksud dengan ‘kikir’ di sini adalah pelit memberikan kebaikan atau harta bagi yang lainnya.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, “Adapun do’a dengan dihancurkan mempunyai makna bahwa harta itu sendiri yang hancur atau pemilik harta tersebut, maksudnya adalah hilangnya kebaikan karena sibuk dengan yang lainnya.”

Para Imam, yaitu Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan al-Hakim meriwayatkan dari Abud Darda’ Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ اْلأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوْا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى وَلاَ آبَتْ شَمْسٌ قَطٌّ إِلاَّ بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ اْلأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ، اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا مَالاً تَلَفًا.

“Tidaklah matahari terbit kecuali diutus di dua sisinya dua Malaikat yang berseru. Semua penduduk bumi mendengarkannya kecuali jin dan manusia, mereka berdua berkata, ‘Wahai manusia menghadaplah kalian kepada Rabb kalian, karena yang sedikit dan cukup itu tentu lebih baik daripada yang banyak tetapi dipakai untuk foya-foya, dan tidaklah matahari terbenam kecuali diutus di antara dua sisinya dua Malaikat yang berseru, semua penduduk bumi mendengarkannya kecuali jin dan manusia, mereka berdua berkata: ‘Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan hancurkanlah harta orang yang pelit.’”

Dua Imam, yaitu Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abi Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يَقُوْلُ: مَنْ يُقْرِضِ الْيَوْمَ يُجْزَى غَدًا، وَمَلَكًا بِبَابِ آخَرَ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَعَجِّّلْ لِمُمْسِكٍ تَلَفًا.

“Sesungguhnya seorang Malaikat yang ada di sebuah pintu dari pintu-pintu langit, berkata: ‘Barangsiapa meminjamkan pada hari ini, maka akan dibalas pada hari nanti.’ Dan seorang Malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, ‘Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan percepatlah kehancuran harta orang yang pelit.’”

BAHAYA SIFAT PELIT (KIKIR)

Dijauhi Teman Dan Sanak Saudara

Kerugian berupa miskin teman dan renggangnya hubungan kekerabatan. Orang yang kikir akan dijauhi, karena orang menganggap tidak ada untungnya bergaul dengan orang yang kikir dan bakhil, bahkan sifat itu akan membinasakan dirinya dan orang lain. Nabi SAW bersabda:
“Jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena sifat itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir menyuruh mereka berlaku zhalim, maka merekapun berlaku zhalim. Kikir menyuruh mereka memutus kekerabatan, merekapun memutusnya.”
(HR Abu Dawud)

Adalah Qais bin Saad bin Ubadah RA dikenal sebagai orang yang suka berderma. “Suatu hari beliau sakit, namun teman-temannya tak kunjung menjenguknya. Beliau merasa penasaran, lalu mencari tahu tentang sebabnya. Hingga kemudian diperoleh kabar jawaban, bahwa mereka malu untuk datang karena masih punya tanggungan hutang kepada beliau. Beliau berkata; “Alangkah buruknya harta yang menghalangi seseorang untuk menjenguk saudaranya.” Lalu beliau menyuruh orang untuk mengumumkan bahwa siapapun yang memiliki beban hutang kepada Qais, maka diputihkan dan dianggap lunas. Maka sore harinya daun pintunya rusak lantaran banyaknya orang yang menjenguk beliau.” Sungguh beruntung orang yang terhindar dari sifat kikir dan bakhil.

Miskin Pahala

Sifat kikir menyebabkan seseorang miskin pahala kebaikan.
Dan ini yang paling parah, karena sifat ini merusak hasrat dan motivasi akhirat, menjauhkan pemiliknya dari keberuntungan yang hakiki dan abadi. Hasratnya hanya tertuju untuk dunia yang hina dan fana. Maka kelak, sebagai balasan bagi mereka, lihat ayat diatas at-Taubah: 35

Menimbulkan Sifat Munafik

Allah Ta’ala berfirman yang artinya:
“Maka setelah Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling dan  memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran), maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai mereka menemui Allah.”
(QS. At-Taubah: 76-77)

Menimbulkan Kesengsaraan

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda:
“Beramallah, karena setiap sesuatu akan dimudahkan terhadap apa-apa yang diciptakan pada-Nya. Barangsiapa dari ahli kesengsaraan maka dimudahkan beramal seperti amalan orang-orang yang sengsara.”
(HR. Bukhari)

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata:
“Maka apa-apa yang melebihi hajat manusia dan keluarganya, menahannya adalah suatu keburukan. Jika ia enggan melaksanakan kewajiban, maka dia berhak mendapatkan siksaan. Dan jika enggan melakukan hal-hal Sunnah maka dapat mengurangi pahalanya serta menghilangkan mashlahat dunia dan akhirat.”
(Syarah shahih Muslim oleh Imam Nawawi)

Menimbulkan Kehancuran

Dari Jabir bin Abdillah radiyaallahu ‘anhu, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam  bersabda:
“Takutlah dari sifat kikir, karena kikir dapat menghancurkan apapun, sebelum kamu membawa pada pertumpahan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan.“
(HR. Muslim)

Al-Qadhi rahimahullah berkata:
“Kerusakan disini bisa mencakup dunia dan akhirat.”
(Syarah shahih Muslim oleh Nawawi)

Dimurkai Allah SWT

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda:
“Tiga golongan yang dibenci Allah: Orang tua yang berzina, orang bakhil dan orang yang sombong.”
(HR. Ibnu Hibban)

Terhalang Dari Kenikmatan

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda:
“Dan tidaklah ada kaum yang menolak membayar zakat, kecuali Allah yang menghalangi turunnya hujan.”
(HR. Al-Hakim, shahih)

Menimbulkan kegelisahan dan kegundahan

Kekikiran akan menyebabkan seseorang tenggelam dalam dosa dan kehinaan, baik kecil maupun besar, dzahir maupun batin, akan mendapat akibat dari perbuatannya di dunia sebelum akhirat. Allah berfirman yang artinya:
“Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit.”
(QS. Toha: 124)

Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata:
“Kekikiran menghalangi seseorang dari ditimpa kesempitan hati, jauh dari kelapangan dan kegembiraan, banyak ditimpa kecemasan dan kesedihan dan tidak ditolong untuk bisa memenuhi hajatnya.”
(Al- Wabil As-sho’ib oleh Ibnu Qoyyim dan juga dalam kitabnya Zadul Ma’ad)

AZAB PEDIH ORANG KIKIR (PELIT)

“…Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,” (QS. At-Taubah ayat 34)

Dibakar dahi, lambung, dan punggungnya dengan emas dan perak yang mereka simpan

Sahabat, pernahkah merasakan ada anggota tubuh yang terbakar? Mungkin karena terkena sundutan rokok, tersetrum listrik, terkena hotplate, atau bahkan karena tersenggol setrikaan. Bagaimana rasanya saat benda panas tersebut mengenai kulit kita? Sensasi membakar yang tak hilang selama beberapa waktu tentunya memberi efek kejut luar biasa bukan?

Bayangkanlah orang-orang bakhil kelak dibakar dahi, lambung, dan punggungnya dengan menggunakan emas dan perak yang dipanaskan. Terbayang bagaimana rasanya? Na’udzubillah min dzalik, semoga kita takkan merasakan siksaan demikian.

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.” (QS. At-Taubah : 35)

Dibakar selama 50.000 tahun

Sahabat, terbakar api selama beberapa menit saja sudah membuat kulit kita hangus dan benar-benar menyakitkan, lantas apa yang terjadi pada orang bakhil yang masuk neraka kemudian disiksa bakar selama 50.000 tahun lamanya?

“Sesungguhnya pemilik emas dan perak yang tidak membayarkan kewajibannya, benar-benar di hari kiamat nanti harta itu akan menjadi potongan-potongan berupa api neraka, lalu membakar pemiliknya di atas neraka jahannam. Lalu diletakkan pada dahinya, pinggang dan punggungnya. Setiap panasnya berkurang maka akan diganti dengan panas yang seperti semula, hal itu berjalan selama kurang lebih 50.000 tahun, sampai Allah memberi keputusan atas manusia, lalu ketika itu dia akan mengetahui apakah ia akan masuk ke dalam neraka lagi atau tidak (dimasukkan ke surga).”

Kemudian di waktu itu ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shalallaahu ‘Alaihi Wassalam: “Wahai Rasulullah, bagaimana haknya dengan pemilik unta?” Rasul menjawab, “Demikian juga pemilik unta yang tidak membayar kewajibannya, di hari kiamat dia pasti akan dikenakan siksa.” [HR. Bukhori dan Muslim]

 Setiap kulit mereka hangus, Allah akan ganti dengan kulit baru

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Annisa: 56)

Dalam ilmu dermatologi diketahui bahwa pusat rasa sakit adalah di ujung-ujung syaraf kulit, sehingga luka bakar yang parah pada kulit akan menyebabkan seseorang tak bisa lagi merasakan perihnya luka karena syarafnya hangus. Oleh sebab itulah Allah mengganti kulit yang sudah hangus tersebut dengan kulit baru agar para penghuni neraka itu tetap dapat merasakan panasnya siksa yang membakar.

 Harta yang mereka tahan selama di dunia akan dikalungkan di lehernya

Apa saja kelebihan harta yang kita tahan dan enggan kita infakkan di jalan Allah dengan menyedekahkannya pada kaum dhuafa, maka harta tersebut nantinya akan dikalungkan ke leher pemiliknya, sungguh siksaan yang amat menghinakan.

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Ali ‘Imran: 180)

 Dilempar ke dalam Huthamah yang apinya dapat membakar sampai ke hati

Sungguh berbeda api di dunia ini dengan api neraka kelak di akhirat. Api yang akan membakar orang-orang bakhil ada pada neraka Huthamah, api itu dinyalakan dan dapat membakar tidak hanya bagian terluar tubuh kita, melainkan sampai ke hati. Bisakah membayangkan pedihnya?

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung (kikir). dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? (yaitu) api (yang disediakan) Allah, yang dinyalakan yang (membakar) sampai ke hati.” (QS. Al Humazah 1-7)

Wallohua'lam Bisshowab

Marilah kita berdoa, supaya kita dihindarkan dari sifat Kikir/Pelit:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

“Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari ketakutan, saya berlindung kepada-Mu dari kikir, saya berlindung kepada-Mu supaya saya tidak dikembalikan ke masa yang paling hina (pikun), saya berlindung kepada-Mu dari siksa dunia dan akhirat.”
(HR. Bukhari 11/181)

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ ، أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ »

”Ya Allah, saya meminta kepada-Mu melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, mencintai orang miskin. Saya meminta Engkau mengampuni dan mengasihi saya. Jika Engkau hendak memberi ujian pada sebuah umat, maka wafatkanlah saya tanpa terkena ujian. Saya meminta agar Engkau memberi pada saya rasa senang terhadap-Mu, rasa senang terhadap orang yang senang terhadap-Mu, dan senang terhadap amal yang mendekatkan pada rasa senang terhadap-Mu.”
(HR Ahmad 5/243, Turmudzi 5/369, dan Al Hakim 1/521)

Hukum Dan Azab Pedih Orang Pelit, Bakhil dan Kikir di Akhirat

Pada dasarnya cowok jaman sekarang ini sering memiliki banyak wanita dan sulit untuk setia pada satu pasangan. Namun tidak semua cowok itu playboy loh, contohnya admin yang nulis artikel ini.
😁 hhhh...


Berdasarkan pengamatan oleh pakar percintaan, laki-laki setia itu memiliki beberapa tanda pada dirinya dari segi prilaku dan penampilan, diantaranya yaitu :

Jarang Pake Parfum

Rata-rata cowok seperti ini lebih setia dibanding dengan cowok yang suka wewangian. Biasanya Cowok yang seperti ini suka tampil apa adanya di hadapan wanita dan 95% memiliki kesetiaan pada pacarnya. Berbeda dengan cowok Playboy, kemana-mana selalu tampil wangi dan rapi, jika melihat cewek cantik matanya jelalatan.

Jarang Merayu

Biasanya cowok yang suka selingkuh pandai dan pintar merayu pacarnya, hal ini sering dilakukan pada tiap wanita yang dekat dengannya. Berbeda dengan cowok setia, tipe cowok setia tidak suka merayu dan tidak banyak omong.

Tak Perduli Akan Perhatian

Cowok yang setia tidak membutuhkan perhatian yang berlebih karena dekat dengan pasangannya saja sudah cukup baginya. Cowok seperti ini tidak pernah berusaha menarik perhatian dari orang lain, apalagi untuk sekedar mendapatkan pujia dan pengakuan dari cewek lain. Bagi mereka, berada di dekat pasangannya sudah sangat cukup untuk membuatnya merasa percaya diri.

Tidak ingkar janji

Cowok yang sering menepati janjinya bisa menjadi salah satu indikator bahwa ia memiliki kesetiaan terhadap pasangannya. Mungkin ada kalanya ia tidak bisa menepati janjinya, namun hal ini lebih dikarenakan kondisi yang memang sangat tidak memungkinkan. Apabila hal ini terjadi, maka ia akan berusaha untuk menjalin komunikasi dengan pasangannya dan meminta maaf secara tulus.

Menghargai perempuan

Cowok setia dan bertanggung jawab memiliki penghormatan yang sangat tinggi terhadap perempuan. Dia tidak pernah memandang rendah perempuan. Dia juga selalu berusaha untuk mendengarkan dan menghargai pendapat dari setiap perempuan. Sekalipun hal tersebut sangat berbeda dengan prinsipnya namun daripada melukai hati pasangannya, maka ia lebih memilih menerima pendapat tersebut secara terbuka.

Bersifat Sabar

Pada dasarnya, setiap pria akan memiliki egonya sendiri yang bisa membuatnya sangat mudah emosi. Namun cowok yang setia memiliki kemampuan lebih untuk mengontrol emosinya karena takut melukai hati pasangannya.

Sering Ada saat dibutuhkan

Ketika kamu sedang memiliki masalah, maka cowok yang setia akan selalu ada untuk membantu. Apabila masalah seperti jarak menjadi penghambat, maka ia akan selalu berusaha menelpon untuk sekadar mengetahui keadaan kalian girls. Bahkan cowok yang setia merupakan orang pertama yang akan peduli terhadap segala masalah yang dihadapi oleh pasangannya.

Bersyukur

Jika cowokmu memang tipikal setia dan bertanggung jawab, maka ia akan merasa sangat bersyukur telah memiliki kalian. Hal ini akan membuat ia tidak mau lagi berpetualang dalam urusan cinta.

Apabila rasa bosan telah muncul dalam hubungan kalian, maka ia akan tetap berusaha berpikir tenang dan rasa syukurnya yang akan membuat ia tetap mempertahankan hubungannnya.

 Bertanggung jawab

Cowok yang setia sangat percaya diri dan yakin bisa menghadapi setiap masalah yang ia miliki. Cowok seperti ini sangat paham mengenai apa yang harus ia lakukan dalam hidupnya, tidak mudah putus asa dan tidak mudah menyerah. Dirinya juga memiliki kemandirian dan sangat bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia lakukan.

Serius

Cowok setia sangat yakin dengan pilihannya dan tidak pernah ragu sedikit pun dengan pasangannya. Cowok seperti ini tidak akan pernah mengorbankan hubungannya untuk sekadar mencoba-coba hubungan dengan wanita yang baru saja ia kenal. Namun hal ini hanya berlaku dalam urusan percintaan. Jika menyangkut bisnis dan pekerjaan ia akan sangat berani mengambil risiko.

Lebih Suka Jujur

Yang terakhir adalah jujur. Jujur merupakan sifat yang sangat melekat dengan pria setia dan bertanggung jawab. Sikapnya begitu apa adanya dan tidak pernah mempermainkan perasaan pasangannya.

Kejujurannya ini bisa dilihat dari aktivitasnya sehari-hari dimana ia tidak pernah keberatan saat ponsel atau akun media sosialnya diperiksa. Selain itu, ia juga tidak pernah keberatan ketika diikuti atau ditemani dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.

Itulah ciri-ciri cowok setia pada pasangannya. Jika kalian mempunyai cowok yang memiliki beberapa sifat di atas, bersyukurlah dan jaga dia selamanya. 

Wanita Harus Baca 11 Tanda Cowok Ini Bakalan Setia Padamu

Keperawanan seorang wanita sangat berharga bagi kaum pria, karena satu-satunya harga diri wanita paling tinggi terletak pada keperawanan tersebut. Jika kaum pria mendapatkan seorang istri yang masih perawan pasti akan merasa bahagia sekali, karena wanita itu mampu menjaga kehormatan untuk suaminya. Namun jika seorang pria mendapatkan istri yang tidak perawan, anda bisa menilai sendiri.


Untuk mengetahui seorang wanita yang masih perawan atau tidak, berikut ada beberapa ciri-ciri wanita yang masih perawan dilihat dari fisiknya :

DAHI

Gadis yang masih suci, dahinya licin. Bila selalu senggama hilang, malah yang timbul kedutan (garis2) yang kadang-kadang nampak kadang tidak bisa ngobrol. Kedutan karena sudah tidak suci, tidak sama dengan kedutan wajah yang sudah berumur.

Kedutan suci yang telah hilang, tidak begitu ketara dan tidak begitu tampak, seperti kompilasi sebelum reaksi tertentu seperti ketawa dan bicara, sementara kedutan karena mengandung usia senantiasa nampak dan kekal. Jangan dihilangkan dengan sembarang minyak, Abaikan di zaman sekarang ada bermacam-macam minyak.

Namun, karena kedutan tidak mudah dihilangkan. Untuk memudahkan melihat gadis yang masih suci atau tidak. Coba pilih dahi gadis yang sudah bersuami dengan yang belum. Melihat betul2 niscaya nampak kelainannya. Gadis yang sudah tidak suci ditampilkan beberapa kedutan garis2 timbul dan melekuk didahi gadis itu. Perhatikan betul2 sebab garis2 itu tidak begitu nampak (terang).

HIDUNG

Gadis yang masih suci atau belum disentuh oleh lelaki, ujung hidungnya berwarna kemerah-merahan, jika disentuh ujung hidungnya nampak merah. Perempuan yang tidak suci ujung hidungnya merah tetapi pucat merah, terkadang warna merah tidak terlihat, yang tampak pucat. Bagi lelaki yang suka merusak kesucian wanita, hidungnya berbelang, oleh karena itu disebut lelaki hidung belang.

MATA

Kita menggunakan mata untuk melihat dan melihat seseorang, cantikkah, bugarkah, luweskah, dsb. Terkadang kita memandang wanita cantik dibagian luar saja, tetapi bagian sudah selesai, untuk mengetahui wanita itu masih suci atau tidak coba tengoklah melihat. Bila bagian bawah kelopak terlipat dan ada tanda lebam (tanda memar) berarti gadis itu sudah tidak suci lagi, mungkin sudah bersuami.

Di bawah kelopak mata yang warna hitam,  kelopak mata sedikit kelihatan berkeriput (berkedut). Gadis yang masih suci berseri2, tidak ada warna hitam, lebam atau garis2. Jika gadis itu tertawa di bawah kelopak, tidak terlihat apa pun, seperti kedut (berkeriput), bergaris dll.

PUNGGUNG

Punggung wanita yang sudah sering disentuh lelaki akan menjadi besar, lebih2 yang sudah berhubungan badan. Punggung gadis yang masih suci Namun masih kelihatan cantik, sebab masih kental dan tegang juga tidak lesu dan jatuh. Coba kembali pinggang gadis, jika pinggangnya masih ramping dan punggung tidak besar, tidak montok dan kenyal pada punggungnya.

Jika berjalan kembali, tidak goyah, sebab dagingnya masih padat dan tidak lunak dipegang, artinya dia masih suci. Bagi yang pernah melakukan hubungan badan, punggungnya memang berisi dan besar tetapi tidak kental, punggungnya tampak lama, lebih2 disaat ia berjalan, goyangannya tidak melantun.

TELINGA

Telinga termasuk salah satu panca indra yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah gadis itu masih suci atau tidak. Di negeri cina, telinga untuk mengetahui penyakit di dalam tubuh seseorang. Gadis yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, telinganya cantik dan nampak bersih, jika gadis itu tidak pernah disetubuhi atau telinganya tidak pernah digigit atau dicium dan disentuh, secara otomatis tetap berbentuk. Sedangkan gadis yang sudah pernah hubungan akan berubah menjadi lebih leper dan tidak lagi kemerah-merahan dan menjadi pucat. Bagi gadis yang masih suci tapi pernah kena lelaki, pucatnya sedikit.

BUAH DADA (PAYUDARA)

Peranan buah dada memang lebih banyak, bukankah seharusnya membangkitkan nafsu lelaki saja, tapi buah dada sebagai bukti jika gadis itu pernah disentuh atau tidak. Buah dada gadis yang belum pernah ditutup, senantiasa tegang. Namun jika sudah kena sentuh, buah dada itu berkurang dan membesar sedikit dari pada ukuran asalnya, makin kerap disentuh, makin kendur.

Coba gadis berjalan atau bergerak, bergerak2 dan melambai jatuh (ke bawah) dan berbuai sekali berarti sudah dipindahkan. Jika belum membuka, pindahkan buah dada Anda ke kanan tetapi pindahkan tidak melambai.

Puting buah dada yang pernah dibuka menjadi panjang dan menonjol (keluar) sedikit dari tempat persembunyiannya. Buah dada yang selalu kena remas akan menjadi lebih besar, dan jangan menuduh gadis yang berbuah dada besar itu kena remas. Sebab, buah dada yang besar kena remas dan yang besar karna alami memang berbeda.

Buah dada yang kena remas menjadi besar tetapi tidak tegang. Sementara buah dada yang besar karna alami senantiasa tegang dan disaat berjalan tidak bergoyang, jika yang kena remas bergoyang terbuai-buai seperti telinga gajah, berbuai kekiri, kekanan, keatas, kebawah saat melilit2 kompilasi gadis itu berjalan atau dicari.

Di kala buah dada itu dipegang atau diremas2 gadis yang beruntung, disaat bergairah hormon2 akan mengisi ruang buah dada jadi menjadi tegang. Setelah bergairah buah dada yang tegang lalu mengendur yang membuat ototnya mengendur pula. Buah dada yang kena hisap putingnya menjadi lebam, yang belum kena hisap putingnya berwarna merah jambu.

Sekiranya gadis itu tidak suci, buah dadanya jatuh terjuntai seperti buah pepaya yang terjuntai di pohon. Pada buah dada memang mengandung seribu tanda tanya, termasuk mengetahui wanita yang sudah punya anak atau belum. Menerima putingnya jika tegangnya menghala ke atas yaitu mendangak ke atas berarti wanita yang sudah pernah menerima, jika putingnya senantiasa terjojol keluar dan mendangak ke atas berarti wanita itu sudah pernah melakukan hubungan badan, tapi belum pernah beranak.

Namun payudara sering kali dianggap sebagai simbol seks, sebagian besar wanita dan lelaki sangat menyukai buah dada disaat melakukan hubungan seksual, karena mereka dapat mencapai orgasme (kesenangan) hanya karena rangsangan buah dada.

Seorang gadis jika telah dewasa, ukuran kecil payudaranya berubah, kecuali jika berat badan meningkat. Pembengkakan payudara akibat kehamilan, kontrasepsi pil kontrasepsi adalah kondisional. Postur tubuh yang baik akan membentuk payudara nampak lebih besar.

Sebagian besar wanita memiliki puting payudara yang sangat sensitif namun sebagian besar juga tidak, mereka mungkin ingin payudaranya disentuh atau mungkin tidak. Namun, pada saat payudara dan juga pada puting disentuh dan diremas Payudara dan putingnya akan mengeras.

GARIS TELAPAK TANGAN

Gadis yang masih suci, telapak tangan kedua halus dan licin. Jika kesuciannya telah hilang, kedua telapak tangan menggantikan kompilasi di tekan warnannya pucat tidak merah, jika di pencet langsung menanjal balik.

Satu cara lagi, coba buka telapak tangan kanan, jika ada garis putus2 bagian tengah berarti kesuciannya telah hilang, jika tidak terputus2 berarti ada harapan kesuciannya belum hilang. setelah melihat telapak tangan kanan, coba genggam ibu jari sebentar kira2 satu menit, jika disaat menggemgam terasa hangat dan ibu jarinya merah kompilasi dilepaskan berarti masih ada harapan dia perawan.

Coba pegang erat jari kelingkingnya, kira2 satu menit, lalu lepaskan, tanyalah bagaimana rasanya kompas dipegang erat dan dilepaskan? Jika ia menjawab tidak ada rasa, mintalah maaf banyak2, karena kemungkinan ia tidak suci lagi. Tapi jika ia menjawab ada rasa rangsangan, jantungnya berdebar2 atau ada rasa sakit seperti berdenyut2. Alhamdulillah masih suci. (Yg ngetes adalah orng laki2)

JARI TELAPAK TANGAN

Dengan jari2lah lelaki suka memegang dan menangani perempuan, begitu pula memegang jari2 perempuan, jari2 adalah kawasan yang paling mendasar untuk mengetahui gadis yang suci atau tidak. Caranya cukup mudah, terlebih dahulu berjabat tangan, selama berjabat tangan remas2lah, jika laki-laki bukan mahramnya sudah memegang tangan seorang gadis, itu menunjukkan dara kecil yang dibagian sudah ternodai.

Jika tangan dan jari2 gadis itu bisa di remas2 berarti peluang untuk memegang tempat2 yang lain terbuka lebar. Coba jari2 gadis itu di belai2 dan di remas2 dengan lembut, bagaimana perasaan gadis itu?
Sentuhan lelaki dijarinya memang membawa satu rasa yang ni'mat dan birahi yang dipersembahkan.

Ketika membahas jari kelingkingnya, tengoklah wajah gadis itu, apakah dia tampak gelisah dan resah serta terperayuh ?, jika dia terkejut dan terperayuh berarti lebih besar dia masih suci, kalaupun dia pernah berasmara, mungkin belum tersondol. Jika disaat jari kelingkingnya disentuh dia nampak rilex saja, dan tak mau bicara,

PERUT

Jika gadis pernah melakukan hubungan badan, maka perutnya akan menjadi mengembang dan menjadi buncit sedikit. Oleh karena gadis yang belum pernah melakukan hubungan badan pinggangnya masih ramping dan perutnya masih kempis. Mengapa perut menjadi buncit sedikit? Di saat gadis itu melakukan hubungan badan sudah barang tentu gadis itu sampai ke puncak / organme, di saat sampai ke puncak gadis itu tidak tahan dan tahan dibagian perut.

Otot2 bagian perut tahan ke puncak dengan daya tahan yang sangat tinggi dan kuat. Saat membuat perut itu mengembang dan setelah melakukan hubungan badan perutpun membuncit. Satu lagi tanda di perut, Jika gadis itu sudah pernah melakukan hubungan badan, ada garis panjang dari bawah buah dada sampai ke perut dan dari pusar sampai kekemaluan.

Garis ini tidak terjadi pada semua gadis, tetapi jika ada gadis yang memeliki garis ini berarti ia tidak suci lagi. Ada sebagian besar gadis yang pernah melakukan hubungan badan hanya memiliki garis dari bagian bawah pusar sampai kekemaluan. Jika gadis itu sudah hamil, garis itu akan terbagi dua, coba lihat perut wanita hamil, mesti ada garis2 ambil yang melintang di perutnya. Gadis yang masih suci pada umumnya perutnya masih lembut. Bagi yang pernah berhubungan badan, kulit perutnya agak kasar.

RAMBUT

Rambut merupakan mahkota wanita tetapi juga menentukan perempuan itu masih suci atau tidak. Gadis yang masih suci, rambutnya memang rapi, kelihatan segar dan tidak kasar, sementara gadis yang sudah hilang kesuciannya, rambutnya kelihatan tidak bergairah. Di zaman nenek moyang kita dulu, mungkin masih ada yang diamalkan sampai saat ini. Ketika seorang gadis pergi dinikahkan, ahli penghias pengantin terlebih dahulu memotong rambut didahi, ditekuk dan disebelah belakang telinga kiri dan kanan. Rambut2 inilah yang oleh mereka disebut rambut perawan. Dengan menggunting rambut2 ini, mereka tahu apakah gadis itu masih suci atau tidak. untuk membuktikan coba sediakan satu buah kelapa muda yang sudah dilobangi dan airnya tidak diganti lalu masukkan potongan rambut tersebut. Jika rambut2 itu terapung udara kelapa berarti gadis itu masih suci. Jika semua rambut itu sudah terkubur, maka itu berarti gadis itu tidak suci. satu lagi kenyamanan, jika d ى saat ditiup angin gadis itu mengembang lembut dan kembali ketempat asalnya. Alhamdulillah n sepertinya ada harapan kegadisannya masih ada.

BIBIR

Percaya atau tidak bibir gadis yang pernah dicium lebih menarik dan cantik. Saat bibir bertemu bibir, maka akan membuat pergerakan darah akan mengalir kebibir dan membentuk bibir yang baru. Lebih kerap dicium, lebih cantik pula bibirnya. Tapi ada juga gadis yang memiliki bibir yang cantik yang tidak pernah dicium. Gadis yang belum pernah dicium bibirnya kelihatan berwarna merah jambu dan tidak ada garis lembam atau hitam di sekitar bibirnya. Bibir gadis yang tidak pernah dicium tidak tampak pucat dan bibirnya licin dan basah. Bibir yang pernah kena cium akan nampak lembam hanya satu kali saja, dan dapat mengubah bibirnya juga tersedia garis-garis kasar yang memperindah bentuk bibir seperti irisan jeruk. Jika gadis itu tidak suci lagi, bagian tengah bibirnya nampak kembali, seakan-akan terbagi dua, Retretnya tidak begitu jelas, akan tetapi tampaknya tampak betul-betul. Ada pula yang mengatakan perempuan tidak suci kompilasi ia tertawa bibirnya nampak lebih dari pada tidak tertawa dan bibir bawah tampak keluar dari pada bibir yang atas.

KEMALUAN

Ini Tentunya hanya diketahui setelah menikah. Permukaan gadis yang pernah melakukan hubungan badan, terkesan lebam, pintu vagina tidak tertutup rapat, agak renggang sedikit.

Jika gadis yang masih perawan, senantiasa tertutup rapat. Sebenarnya selaput darah bisa dilihat langsung ke dalam vagina. Bila masih tetap rapat gadis itu masih suci. Kalau lobang itu buka sedikit berarti gadis itu sudah tidak perawan lagi.

Biasanya disaat malam pertama, lelaki biasanya agak sulit memasukkan zakar / penisnya kedalam vagina perempuan yang masih perawan. Jika seorang pria Pertama kali melakukan hubungan badan dengan gadis yang selaput daranya tidak pecah  memang tidak memuaskan.

LEHER

Leher juga menjadi salah satu tempat yang dapat menunjukkan gadis itu masih suci atau tidak. Bila leher perempuan itu tampak berkedut-kedut, berarti perempuan itu pernah disentuh laki-laki. Garis kedutnya bukan seperti garis kedutan karena tua, garisnya kecil-kecil, pendek-pendek dan putus-putus, bukan garis yang panjang. Jika ingin melihat dengan jelas tunggulah gadis itu menundukkannya.

Jika gadis itu sering dicumbu lelaki, maka lehernya ada tanda-tanda hitam kecil dilobang romanya dan warna lembab kecil seperti bintik-bintik. Adakalanya lobang bulu roma tampak jelas dileher, ini juga berarti gadis itu sering disentuh. Jika gadis itu berleher panjang (jenjang), coba lihat dibagian lehernya, jika ada garis-garis urat yang bersilang dari gadis itu masih suci.

PIPI

Wanita yang tidak suci lagi terbang tidak berseri-seri, pipi gadis yang masih suci senantiasa menggairahkan dan merah segar. Kalau pipi gadis yang pernah dicium warna kemerah-merahan akan hilang. Jika pipi itu merah karena dicium ayah atau saudara sekandung maka tidak menentang terhadap perempuan suci tersebut.

Meskipun pipi gadis yang pernah kena cium masih tetap cantik, akan tetapi jika sudah biasa dicium / disentuh laki-laki, lesung pipinya kurang dalam dan tersedia satu garis disebelah lekuk lesung pipinya. Gadis yang masih suci, ketika berbicara tentang pipi kanannya juga kiri cepat berkeringat, dan keringat ini akan keluar meskipun ditempat yang sejuk. Keringat yang dikeluarkan mungkin tidak dilapisi dengan dilap dengan tisu.

Wallohua'lam Bisshowab

Inilah 14 Tanda-tanda Wanita Yang Masih Perawan

Mengetahui masih Perjaka atau tidaknya seseorang pria itu lebih mudah jika kalian para wanita mengetahui gelagatnya pada pria. Berdasarkan dari keterangan dokter spesialis sex, ada beberapa ciri seorang pria yang masih Perjaka dari tingkah dan prilakunya.


Berikut ini adalah tanda-tanda pria yang masih Perjaka :

SALAH TINGKAH

Jika terlalu malu berada di sekitar kamu dan wanita lain. Semisal dia akan menjauh jika tidak sengaja kamu menyentuhnya. Itu berarti dia belum menemukan zona nyamannya dengan wanita.

WAJAH MEMERAH

Dia menjaga jarak aman ketika berbicara dengan wanita. Wajahnya berubah merah ketika seorang wanita menggodanya.

GROGI

Biasanya dia akan kaget, seperti mendapat serangan jantung jika mendapat tawaran kencan pertama. Jika mendapatkan sentuhan, ia akan menggigil seperti mendapat serangan kelumpuhan.

MALU-MALU

Suaranya berubah aneh dan tergagap kita kamu mencoba untuk lebih intim. Beberapa pria perjaka terlalu malu bahkan mungkin mengeluarkan air mata ketika seorang wanita menyentuhnya pertama kali.

BINGUNG SAAT MALAM PERTAMA

Jika kamu di malam pertama pernikahan, dia terlihat bingung untuk melakukan sesuatu. Berarti ia masih perjaka dan belum tahu bagaimana memulai pekerjaannya sebagai pengantin pria.

CANGGUNG

Tidak ada komunikasi di atas ranjang? Ini merupakan salah satu tanda klasik bahwa pria masih perjaka. Kecanggungan memang bisa muncul pada pasangan baru, tapi jika pasangan Anda canggung saat Anda telanjang dan seperti kebingungan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, ini bisa jadi adalah pertama kali baginya melakukan hubungan seks.

CEPAT ORGASME

pria yang masih perjaka cenderung mengalami orgasme yang cepat dan tidak diatur, karena orgasme selama hubungan seksual bisa lebih intens dibandingkan saat masturbasi. Jika pasangan Anda mencapai klimaks sangat cepat, kemungkinan dia masih ‘perawan’.

BERDARAH

Sebagian kecil pria memiliki kulup yang sangat ketat, pria seperti itu biasanya mengalami pendarahan ketika mereka bercinta untuk pertama kalinya.

Itulah beberapa tanda pada pria yang masih Perjaka.

Inilah 8 Ciri-ciri Pada Pria Yang Masih Perjaka

Tak adil rasanya jika hanya keperawanan wanita saja yang sering dibicarakan dan dibahas oleh semua orang. Untuk pria sendiri juga terdapat tanda-tanda masih Perjaka atau tidaknya.


Berikut ini tanda pria atau laki-laki yang sudah pernah melakukan hubungan seks dan tidak perjaka lagi :

1. WARNA PENIS BERUBAH

Pada dasarnya, warna penis pria yang masih perjaka adalah merah muda. Sedangkan, penis yang terlalu sering melakukan gesekan dengan Miss V akan berubah sedikit lebih gelap. Hal ini disebabkan karena penis terlalu sering terkena cairan yang dikeluarkan oleh Miss V.

2. MUDAH TERANGSANG

Pria yang senang dengan hal-hal berbau porno dan aktivitas sentuhan fisik lainnya akan sangat cepat terangsang. Akibatnya, pria tersebut akan mudah mengalami ereksi dan meningkatkan risiko ejakulasi dini.

3. KELOPAK MATA BERWARNA HITAM

Kelopak mata bagian bawah seorang pria yang perjaka akan memiliki warna yang terbilang cerah. Hal ini karena mereka tidak mengeluarkan energi besar untuk melakukan aktivitas ejakulasi. Namun sebaliknya, pria yang sudah tidak perjaka akan memiliki kelopak mata berbentuk cekung dan kehitaman akibat energi tubuh yang terkuras saat ejakulasi.

4. EJAKULASI DINI

Saat melakukan hubungan seks pertama kali dengan pasangan setelah nikah, biasanya pria yang sudah tidak perjaka akan cepat sekali mengalami ejakulasi. Hal ini disebabkan karena pria tersebut sudah paham dengan kenikmatan aktivitas seks. Sehingga otak akan bekerja lebih cepat daripada biasanya.

5. MUDAH MENGELUARKAN PRECUM

Precum adalah cairan bening yang keluar di saat sebelum ejakulasi terjadi. Ketika pria yang sudah tidak perjaka mendapatkan sebuah rangsangan, maka akan sangat mudah baginya mengeluarkan cairan ini. Hal tersebut akibat katup sperma yang sudah kendur sehingga cairan precum keluar dengan sendirinya.

6. TIDAK GROGI SAAT MALAM PERTAMA

Pria yang sudah tidak perjaka biasanya tidak akan mengalami rasa canggung dengan pasangannya lagi saat 'malam pertama'. Sehingga, pria tersebut akan melakukan gaya bercinta dengan sangat baik tanpa grogi.

7. SALURAN KEMIH MELEBAR

Saluran kencing ureter yang terdapat pada penis pria yang sudah tidak perjaka akan terlihat lebih lebar. Hal ini dikarenakan penis sudah sering dipakai untuk penetrasi, onani, dan ejakulasi.

8. BENTUK PERUT

Bentuk perut seorang perjaka datar, jika seseorang sering melakukan hubungan badan bentuk perut mereka akan berubah menjadi buncit (kecuali orang gendut).

9. LUTUT (DENGKUL)

Untuk lelaki yang pernah melakukan hubungan intim, pada bagian lutut, kalo dipukul bunyinya cukup keras. Berbeda dengan cowok yang masih Perjaka bunyinya tidak begitu keras.

Itulah Tanda pria yang sudah tidak perjaka lagi atau sudah pernah melakukan hubungan seks.

Wanita Wajib Baca 9 Ciri-ciri Pria Ini Sudah Tidak Perjaka Lagi

Sebagai seorang Pria harus tahu ciri ciri wanita yang sedang terangsang, karena kebanyakan para wanita sangat
sulit untuk mengungkapkan perasaan mereka. Jadi Pria dituntut bisa ngerti keinginan pasangannya tersebut.Saat wanita ingin Sex kebanyakan wanita menyembunyikan keinginannya, padahal dia lagi terangsang berat.

Jadi untuk mengetahui hal tersebut para Pria kudu baca ciri ciri wanita yang lagi merangsang di bawah ini :

1. Tatapan Mata

Tatapan mata akan mempengaruhi wanita yang sedang terangsang. Apakah mata anda pernah ditatap oleh pasangan anda ? Jika demikian, dengan menatap mata anda sebenarnya dia sedang mengalami rangsangan dan ingin mengajak anda ML (making love).

2. Tanda Fisik

Wanita yang sedang terangsang akan memiliki ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik tersebut, seperti organ intimnya akan basah dan puting payudaranya akan semakin membesar. Tapi anda tidak akan mengetahuinya tanpa anda melihat secara langsung. Selain itu juga, Wanita yang terangsang akan mengalami denyut jantung yang kencang.

3. Sentuhan

 Apakah anda tiba-tiba pernah disentuh dengan pasangan anda ? Apabila pasangan anda tiba-tiba menyentuh manja anda, itu bisa jadi tanda pasangan anda sedang mengalami rangsangan (horni). Biasanya seorang wanita menyentuh tangan, kepala, pundak, punggung, dan dada. Anda harus lebih peka dan memberikan rangsangan balik kepada pasangan anda.

4. Memuji Fisik

Ketika wanita sedang terangsang dan sedang keenakan, jangan kaget ketika dia memuji fifik anda. Mungkin pasangan anda akan memuji betapa baagusnya bentuk tubuh anda, betapa lucunya tangan anda, dan memuji fisik yang lainnya. Tapi anda harus membedakan pujian tersebut. Kadang seorang wanita memuji secara sopan.

5. Pembicaraan Seksual

Terkadang wanita tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Pembicaran tesebut mengarah kepada hal-hal yang berhubungan dengan seks. Mungkin dengan pembicaaran tentang seksual, sebenarnya wanita tersebut sedang mengalami rangsangan. Anda harus melayani pembicaraan wanita tersebut.

Ciri-Ciri Wanita yang Mudah Terangsang

Wanita (cewek) yang mudah terangsang merupakan tanda fisik seorang wanita yang mempunyai nafsu yang sangat tinggi. Selain anda mengetahui tanda ciri-ciri wanita terangsang ketika pacaran, anda juga harus mengetahui ciri wanita yang mudah terangsang. Umumnya wanita sangat sulit untuk mendapatkan rangsangan. Namun dengan berbagai pengetahuan dan trik seorang pria akan memudahkan wanita terangsang.

7 tanda- tanda wanita yang mudah terangsang adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai rambut-rambut halus di tangannya.

2. Sangat menyukai model rambut panjang.

3. Memiliki payudara yang besar dan kencang.

4. Memiliki bulu kumis yang halus dan bulu-bulu yang tipis.

5. Terdapat bulu-bulu yang halus di lehernya.

6. Punggungnya sedikit membungkuk.

7. Memiliki pantat yang sedang, tidak terlalu montok dan tidak terlalu kecil.

Itulah beberapa ciri ciri wanita yang lagi merangsang dan mudah terangsang. Semoga Artikel ini bermanfaat.

Pria Wajib Baca Tanda Wanita Lagi Terangsang

Secara istilah Islami, keperawanan bukan merupakan pilihan utama selaput dara di vagina, diberikan setiap wanita yang belum pernah melakukan aktivitas-aktivitas seksi. Kesucian dan kehormatan perempuan untuk manusia yang berarti makna bukan sebatas berpedoman dengan selaput dara, sedangkan perempuan tidak pernah ternodai setitik zina. Berhubungan perawan tidak hanya pada utuhnya selaput dara hingga dalam jenjang perkawinan namun utuh anggota tubuh gadis ini tanpa tersentuh oleh lelaki yang tidak diinginkan.


Sebuah survei yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di beberapa kota besar di Indonesia, melaporkan hasil yang mengejutkan sebagian besar gadis atau wanita yang sudah tidak perawan lagi. BKKBN 2010 mengambil sebanyak 51 persen remaja di Jabotabek telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Selain Jabodetabek, data yang sama juga diperoleh di wilayah lain seperti Surabaya, di mana remaja perempuan yang kegadisannya sudah hilang mencapai 54 persen, di Medan 52 persen, Bandung 47 persen, dan Yogyakarta 37 persen.

Lantas bagaimana Anda khusus lelaki untuk dapat membedakan wanita yang sudah tidak perawan lagi dengan yang masih perawan.Sebenarnya sangat mudah untuk melihat perbedaannya dengan melihat bentuk dari tubuh wanita tersebut. Wanita yang tidak perawan lagi akan memiliki bentuk tubuh yang lebih tinggi yang sedikit kendur. Selain itu beberapa karakteristik wanita yang tidak perawan lagi dari bentuk persaingan.

Berikut ini beberapa Ciri-ciri Fisik Cewek yang sudah tidak Perawan:

Punggung

Punggung cewek yang masih perawan, tetap gemuk dia masih kelihatan membulat, sebab masih sintal & padat juga tidak kendur. Coba Kembali pinggangnya, pasti masih ramping & punggung tidak melebar. Jika berjalan kembali, tidak goyah, sebab sangat kenyal & tidak lembek, jika dipegang.Artinya dia masih perawan.

Namun, punggung cewek yang tidak perawan memang berisi & besar tetapi tidak kenyal, punggungnya nampak kendur. Karena melakukan hubungan intim, hampir 90% hormon yang ada di bagian punggung akan tertumpu pada bagian pertempuran.

Disaat orgasme, otot punggung cewek semakin kontraksi yangmenimbulkan otot punggung menjadi tegang & selesai selesai berhubungan punggung yang tegang akan kembali seperti semula. Namun, semakin sering berhubungan intim, semakin kendur jugalah kembalinya.

Mata

Cewek yang tidak perawan, bagian bawah kelopak mata ada sedikit lipatan kulit & agak agak lebam (seperti memar) .Lebam pada cewek tidak perawan, seperti garis-garis hitam halus di bawah kelopak mata atau berkeriput.

Cewek yang masih perawan, seri berseri-seri, tidak ada warna hitam lebam atau garis-garis halus di bagian bawah kelopak mata.

Bibir

Percaya atau tidak bibir gadis perawan yang pernah dicium lebih menarik dan  cantik . Saat bibir bertemu bibir, maka akan membuat pergerakan darah akan mengalir kebibir dan membentuk bibir yang baru. Lebih kerap dicium, lebih  cantik  pula bibirnya. Tapi ada juga gadis yang memiliki bibir yang  cantik yang  tidak pernah dicium. Gadis yang belum pernah dicium bibirnya kelihatan berwarna merah jambu dan tidak ada garis lembam (bengkak) atau hitam di sekitar bibirnya. Bibir juga menjadi salah satu tempat yang bisa menunjukkan gadis itu perawan atau tidak perawan. Salah satu tanda tanda gadis tidak perawan adalah dilihat bibir.

Bibir gadis yang tidak pernah dicium tidak tampak pucat dan bibirnya licin dan basah. Bibir yang pernah kena cium akan nampak lembam hanya satu kali saja, dan dapat mengubah bibirnya juga tersedia garis-garis kasar yang memperindah bentuk bibir seperti irisan jeruk.

Perut

Jika gadis pernah melakukan hubungan badan, maka perutnya akan menjadi mengembang dan menjadi buncit sedikit. Oleh karena gadis yang belum pernah melakukan hubungan badan pinggangnya masih ramping dan perutnya masih kempis.

Mengapa perut menjadi buncit sedikit? Di saat gadis itu melakukan hubungan badan sudah barang tentu gadis itu sampai ke puncak (organme), di saat sampai ke puncak gadis itu tidak tahan dan tahan dibagian perut. Otot2 bagian perut tahan ke puncak dengan daya tahan yang sangat tinggi dan kuat. Saat membuat perut itu mengembang dan setelah melakukan hubungan badan perutpun membuncit.

Dahi

Kedutan ini tidak begitu kelihatan, kecuali mereka mengkompilasi reaksi tertentu seperti sedang tertawa atau berbicara Meskipun dilakukan perawatan tubuh, kedutan ini tetap terlihat saat kita selesai.

Cewek yang masih perawan, dahinya licin mengkilap. Bila sudah tidak perawan, lisensi & kilapnya hilang, lawan yang muncul kedutan (tekukan) pada dahi. Kedutan karena sudah tidak perawan, tidak sama dengan kedutan yang timbul karena faktor usia (tua).

Buah Dada (payudara)

Buah dada juga menjadi salah satu tempat yang bisa mewakili gadis itu perawan atau tidak perawan salah satu tanda tanda perempuan tidak perawan Yang dilihat buah dada Peranan buah dada memang banyak, tidak hanya berfokus pada nafsu lelaki saja, tetapi buah dada atau tidak. Buah dada gadis yang belum pernah ditutup, senantiasa tegang.

Namun jika sudah kena sentuh, buah dada itu berkurang dan membesar sedikit dari pada ukuran asalnya, makin kerap disentuh, makin kendur. Coba gadis berjalan atau bergerak, bergerak2 dan melambai jatuh (ke bawah) dan berbuai sekali berarti sudah dipindahkan. Jika belum membuka, pindahkan buah dada Anda ke kanan tetapi pindahkan tidak melambai.

Hidung dan Pipi

Kalau pipi gadis yang pernah dicium warna kemerah-merahan akan hilang. Jika pipi itu merah karena dicium ayah atau saudara sekandung maka tidak menentang terhadap perempuan suci tersebut. Coba pilih betul-betul pipi gadis yang tidak perawan lagi garis melintang yang tidak begitu jelas / tampak.

Cewek yang masih perawan, ujung hidungnya berwarna kemerahan, terutama jika disentuh.Cewek yang tidak perawan, ujung hidungnya merah pucat, sedangkan warna kemerahan ini tidak nampak sama sekali. Wanita yang tidak suci lagi terbang tidak berseri-seri, pipi gadis yang masih suci senantiasa menggairahkan dan merah segar.

Meskipun pipi gadis yang pernah kena cium masih tetap cantik, akan tetapi jika sudah biasa dicium / disentuh laki-laki, lesung pipinya kurang dalam dan tersedia satu garis disebelah lekuk lesung pipinya. Gadis yang masih suci, ketika berbicara tentang pipi kanannya juga kiri cepat berkeringat, dan keringat ini akan keluar meskipun ditempat yang sejuk.

Itulah ciri khas wanita yang sudah tidak perawan, semoga menjadi hal yang bermanfaat dalam memilih pasangan hidup kita. Cewek yang perawan atau cewek yang belum pernah melakukan hubungan seks berarti Cewek yang memiliki kesetiaan dan pendirian dalam yang ditengah pengaruh era modern ini. Mereka akan mempersembahkan sesuatu yang istimewa untuk calon lelaki yang sah kelak dan bagi kaum pria akan beruntung mendapatkan wanita tersebut.

Sebagai kaum pria Anda juga harus siap jika Anda seorang kandidat hidup Anda tidak memiliki perawan lagi. Jangan anggap wanita yang tidak perawan lagi adalah wanita yang tidak pantas bagi kamu karena kita harus berkaca pada diri sendiri apakah kamu adalah seoarang lelaki yang baik juga dapat kamu peroleh mendapatkan wanita yang baik juga.Sesungguhnya jodoh yang baik hanya untuk jodoh yang baik juga.

Ini 7 Ciri-ciri Menonjol Wanita Yang Tidak Perawan Lagi

Para lelaki harus tahu tentang sifat wanita yang bernafsu/bergairah tinggi. Berdasarkan pengamatan oleh ahli ada beberapa tanda pada wanita yang mempunyai nafsu birahi tinggi.

Berikut ulasan 15 tanda-tanda wanita yang memiliki gairah tinggi :

Bulu Halus di Tubuh dan Tangan

Apabila pada wanita tersebut memiliki bulu-bulu halus yang tumbuh terlebih jika dilihat pada tangan, maka bisa dipastikan wanita tersebut memiliki ciri-ciri wanita nafsu seks tinggi dan terlebih jika melakukan hubungan seks atau bercinta dengan pria maka wanita tersebut sangat menggairahkan

Tangan Terasa Dingin

Wanita yang memiliki tangan dingin bisa dikategorikan bahwa wanita tersebut memiliki ciri-ciri wanita nafsu seks tinggi, itu karena tubuh wanita lebih dingin 3 derajat dibanding pria, dan akan lebih dingin jika dia stres atau lagi nafsunya naik.

Sesuai dengan penelitian bahwa tubuh wanita diprogram untuk menjaga kehangatannya melalui kakinya. Jadi, untuk menghangatkan tangannya, jangan memijatnya, selimuti tangan Anda di sekitar pinggangnya. Ini akan menghangatkan wanita dan memungkinkan
darah mengalir ke tangannya sehingga menjadikan obat kelegaan bagi nafsu birahinya yang tinggi.

Postur tubuh membungkuk

Wanita yang memiliki memiliki postur tubuh membungkuk, itu menandakan bahwa wanita tersebut memiliki nafsu seks tinggi terlebih jika melakukan seks dengan pria sangat tak tertahankan nafsunya.

Punggung melengkung

Saat wanita hendak orgasme ketika bercinta, dia akan mulai melengkungkan punggungnya. Pegang erat-erat sekitar punggungnya pada saat ini dan tetap selaras dengan kelengkungannya. Jangan biarkan menaik dan menjaga irama tetap sama serta naikkan intensitas stimulasi sampai dia mencapai klimaks.

Memiliki kumis tipis

Setiap wanita yang memiliki kumis tipis memiliki nafsu seks tinggi, ini merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri bagi sang yang memiliki kumis tipis bahwa wanita tersebut sangat tinggi nafsu seksnya terlebih jika bercinta.

Sangat agresif

Wanita yang memiliki ciri-ciri nafsu seks tinggi, dia sangat agresif pada saat nafsunya memuncak, wanita tersebut tidak akan malu - malu lagi untuk segera meminta atau melakukan hubungan badan lebih dahulu, bahkan terkadang wanita Agresif seperti ini akan selalu berusaha untuk menguasai permainan dan sangat ahli dalam melakukan seksnya.

Memiliki sifat pendiam

Wanita yang memiliki sifat pendiam merupakan salah satu ciri-ciri wanita yang memiliki nafsu seks tinggi, ini biasanya wanita tersebut diam-diam menghanyutkan karena wanita yang memiliki sifat pendiam pada umumnya menyimpan nafsu seks yang sangat tinggi.

Payudaranya besar

Setiap wanita yang memiliki gunung kembar lumayan besar itu menandakan bahwa wanita tersebut memiliki ciri-ciri nafsu seks tinggi, maksud lumayan besar gunung kembar disini adalah Buah dada wanita tersebut sangat kencang dari pada biasanya dan apalgi jika melakukan hubungan seksual dengan pasangan prianya.

Dada Kemerahan

Gejolak seks bisa dilihat dari kulit dada yang berwarna merah muda. Ini terjadi selama foreplay. Ini berasal dari perubahan tekanan darah dan sirkulasi bersama dengan denyut nadi dan pernapasan.

Anggap saja ini sebagai cara untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda tetap melakukannya, Anda mungkin beruntung. Tanda lain adalah payudara berkembang 25 persen karena wanita merasa terangsang.

Semok (Bahenol)

Semok dapat diartikan dengan bentuk pantat yang proporsional, Namun semok yang di maksud bukanlah merupakan pantat yang besar melainkan yang Proporsional yang di ukur dari besar kecilnya tubuh seorang wanita tersebut dalam arti menawan atau menggoda dan tidak berpengaruh karena wanitanya gendut.

Memiliki panjang rambut yang tanggung

Salah satu ciri-ciri wanita yang memiliki nafsu seks tinggi adalah wanita yang menyukai rambutnya tidak kepanjangan dan juga tidak terlalu pendek seperti demimor, karena kebiasaan wanita yang memiliki nafsu seks tinggi tidak mau berurusan tentang rambutnya yang panjang atau pendek jika melakukan hubungan seks pada pria saat beraksi di atas ranjang.

Kulit bersih dan terawat

Wanita yang memiliki hawa nafsu yang tinggi biasanya akan terlihat lebih bersih dan terawat, pasalnya dirinya kerap sekali melakukan perawatan kulit untuk mendapatkan pujian dari pasangannya dan terus mendapatkan perhatian dari pasangannya dan tidak bosan pria tersebut untuk berhubungan intim karena penampilan dan perawatannya.

Pupil mata

Jika wanita merasa terangsang (tak hanya secara seksual), pupil matanya akan membesar.Itu karena tubuhnya diprogram untuk bisa melihat lebih banyak yang menarik, jadi otaknya bekerja mengatakan gairah seks seakan-akan menelan air liur untuk menyantapnya.

Bulu mata

Salah satu jawaban pasti pada wanita yang memiliki nafsu seks tinggi adalah terletak pada bulu matanya. Coba di tatap dengan serius wanita tersebut dengan terarah pada matanya.

Seandainya melakukan kedipan mata lebih sering dari biasanya wanita normal maka berarti wanita tersebut sering atau sedang mengkonsumsi pil KB, karena sesuai dengan penelitian dimana bagi setiap wanita yang melakukan kedipan mata sebanyak 15X permenit maka wanita tersebut sedang atau telah mengkonsumsi pil KB.

Dan pada umumnya bagi setiap wanita yang mengonsumsi pil KB lebih tertarik dengan pria yang bawaannya keras, seperti kuat dan berahang lebar, ini merupakan salah satu ciri mangsa wanita tersebut.

Perut Bernafas

Jika diamati dari pernapasan akan sangat terlihat dari pergerakan perut saat bernapas, Jika perutnya menarik setiap inhalasi, dia mengambil napas pendek dari dadanya maka saya katakan hati-hati atau jaga jarak anda karena keadaan wanita tersebut lagi stress, tetapi jika perut dan dadanya berkembang setiap inhalasi, dia mengambil napas lebih dalam, maka boleh di katakan saatnya untuk mengambil kesempatan terbaik karena sang wanita tersebut lagi santai dan enak dalam memulainya.

Sumber : https://www.merdeka.com

Inilah Ciri-ciri Wanita Yang Memiliki Nafsu Tinggi

Mencuri merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, dalam agama Islam mencuri termasuk dosa besar yang dibenci oleh Allah SWT dan Rasul-nya.

Allah Ta’ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al Maidah: 38).

Dalam ayat ini, Allah Ta’ala menetapkan hukuman hadd bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa mencuri adalah dosa besar. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin mengatakan:

الكبائر هي ما رتب عليه عقوبة خاصة بمعنى أنها ليست مقتصرة على مجرد النهي أو التحريم، بل لا بد من عقوبة خاصة مثل أن يقال من فعل هذا فليس بمؤمن، أو فليس منا، أو ما أشبه ذلك، هذه هي الكبائر، والصغائر هي المحرمات التي ليس عليها عقوبة

Dosa besar adalah yang Allah ancam dengan suatu hukuman khusus. Maksudnya perbuatan tersebut tidak sekedar dilarang atau diharamkan, namun diancam dengan suatu hukuman khusus. Semisal disebutkan dalam dalil ‘barangsiapa yang melakukan ini maka ia bukan mukmin’, atau ‘bukan bagian dari kami’, atau semisal dengan itu. Ini adalah dosa besar. Dan dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam dengan suatu hukuman khusus” (Fatawa Nurun ‘alad Darbi libni Al-‘Utsaimin, 2/24, Asy-Syamilah).

Ibnu Shalah rahimahullah mengatakan:

لَهَا أَمَارَات مِنْهَا إِيجَاب الْحَدّ , وَمِنْهَا الْإِيعَاد عَلَيْهَا بِالْعَذَابِ بِالنَّارِ وَنَحْوهَا فِي الْكِتَاب أَوْ السُّنَّة , وَمِنْهَا وَصْف صَاحِبهَا بِالْفِسْقِ , وَمِنْهَا اللَّعْن

Dosa besar ada beberapa indikasinya, diantaranya diwajibkan hukuman hadd kepadanya, juga diancam dengan azab neraka atau semisalnya, di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Demikian juga, pelakunya disifati dengan kefasikan dan laknat ” (Tafsir Ibnu Katsir, 2/285).

Mendapat Laknat

Pencuri juga dilaknat oleh Allah Ta’ala. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali.” (HR. Bukhari no. 6285).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin menjelaskan:

أن يراد بذلك أن هذا السارق قد يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه، ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع

“Maksud hadits ini adalah seorang yang mencuri telur lalu dia menganggap remeh perbuatan tersebut sehingga kemudian ia mencuri barang yang melewati nishab hadd pencurian, sehingga ia dipotong tangannya” (Syarhul Mumthi‘, 14/336-337).

Termasuk Kezaliman

Dan secara umum mencuri termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil. Padahal harta seorang Muslim itu haram. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallambersabda:

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian (untuk ditumpakan) dan harta kalian (untuk dirampais) dan kehormatan (untuk dirusak). Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini” (HR. Bukhari no. 1742).

Dan mencuri juga termasuk perbuatan zalim. Padahal Allah Ta’ala berfirman:

أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

“Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim” (QS. Hud: 18).

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

“Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.” (QS. Hud: 102).

إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak mendapat keberuntungan” (QS. Al An’am: 21).

Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا

“Allah Tabaaraka wa ta’ala berfirman: ‘Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas Diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim‘.” (HR. Muslim no. 2577).

Hukuman Hadd Bagi Pencuri

Berdasarkan surat Al Maidah ayat 38 di atas, hukuman hadd bagi pencuri dalam Islam adalah di potong tangannya. Juga berdasarkan hadits dari ‘Aisyah radhiallahu’anha, beliau berkata:

أنَّ قريشًا أهمَّهم شأنُ المرأةِ المخزوميَّةِ التي سرقت في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . في غزوةِ الفتحِ . فقالوا : من يُكلِّمُ فيها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؟ فقالوا : ومن يجترئُ عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ ، حِبُّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؟ فأتى بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فكلَّمه فيها أسامةُ بنُ زيدٍ . فتلوَّنَ وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فقال ( أتشفعُ في حدٍّ من حدودِ اللهِ ؟ ) فقال له أسامةُ : استغفِرْ لي . يا رسولَ اللهِ ! فلما كان العشيُّ قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاختطب . فأثنى على اللهِ بما هو أهلُه . ثم قال ( أما بعد . فإنما أهلك الذين مَن قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ ، تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيفُ ، أقاموا عليه الحدَّ . وإني ، والذي نفسي بيدِه ! لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقت لقطعتُ يدَها ) ثم أمر بتلك المرأةِ التي سرقتْ فقُطعَتْ يدُها . …قالت عائشةُ : فحسنُتْ توبتُها بعد . وتزوَّجتْ . وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفعُ حاجتَها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

“Bahwa orang-orang Quraisy pernah digemparkan oleh kasus seorang wanita dari Bani Mahzum yang mencuri di masa Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam tepatnya ketika masa perang Al Fath. Lalu mereka berkata: “Siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam? Siapa yang lebih berani selain Usamah bin Zaid, orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam?”. Maka Usamah bin Zaid pun menyampaikan kasus tersebut kepada Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, hingga berubahlah warna wajah Rasulullah. Lalu beliau bersabda: “Apakah kamu hendak memberi syafa’ah (pertolongan) terhadap seseorang dari hukum Allah?”. Usamah berkata: “Mohonkan aku ampunan wahai Rasulullah”. Kemudian sore harinya Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam berdiri seraya berkhutbah. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda: “Amma ba’du. Sesungguhnya sebab hancurnya umat sebelum kalian adalah bahwa mereka itu jika ada pencuri dari kalangan orang terhormat, mereka biarkan. Dan jika ada pencuri dari kalangan orang lemah, mereka tegakkan hukum pidana. Adapun aku, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika Fatimah bintu Muhammad mencuri maka akan aku potong tangannya”. Lalu Rasulullah memerintahkan wanita yang mencuri tersebut untuk dipotong tangannya. Aisyah berkata:”Setelah itu wanita tersebut benar-benar bertaubat, lalu menikah. Dan ia pernah datang kepadaku setelah peristiwa tadi, lalu aku sampaikan hajatnya kepada Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam.” (HR. Al Bukhari 3475, 4304, 6788, Muslim 1688, dan ini adalah lafadz Muslim).

Namun tidak dikenai hukuman potongan tangan jika:

1. Barang yang dicuri nilainya kecil. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

“Pencuri tidak dipotong tangannya kecuali barang yang dicuri senilai seperempat dinar atau lebih.” (Muttafaqun ‘alahi).
Yang ini disebut juga sebagai nisab pencurian.

2. Barang yang dicuri bukan sesuatu yang disimpan dalam tempat penyimpanan. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

لا تقطع اليد في تمر معلق

“Tidak dipotong tangan pencuri bila mencuri kurma yang tergantung.” (HR. Ibnu Hazm dalam Al Muhalla 11/323, dihasankan Al Albani dalam Shahih Al Jaami’ 7398)

Syaikh As Sa’di menjelaskan:

ومن سرق ربع دينار من الذهب، أو ما يساويه من المال من حرزه : قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبس

“Orang yang mencuri 4 dinar emas (atau lebih) atau yang senilai dengan itu, dari tempat penyimpanannya, maka ia dipotong tangannya yang kanan mulai dari pergelangan tangan. Kemudian dihentikan pendarahannya. Jika ia mengulang lagi, maka dipotong kakinya yang kiri dari mata kakinya. Kemudian dihentikan pendarahannya. Jika mengulang lagi, maka dipenjara.” (Minhajus Salikin, 231-232).

Adapun jika mencurinya tidak sampai nisab pencurian, sehingga ia tidak dipotong tangan, maka hukumannya adalah ta’zir. Ta’zir adalah hukuman yang ditentukan oleh ijtihad hakim, bisa jadi berupa penjara, hukuman cambuk, hukuman kerja sosial atau lainnya. Syaikh As Sa’di menjelaskan:

التعزير واجب في كل معصية لا حد فيه و لا كفارة

“Ta’zir hukumnya wajib bagi semua maksiat yang tidak ada hadd-nya dan tidak ada kafarahnya” (Minhajus Salikin, 231).

Harta Tidak Halal

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به

“Setiap daging yang tumbuh dari suhtun, maka api neraka lebih layak baginya” (HR. Ahmad no. 14481, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami no. 4519).

Makna suhtun adalah:

السُّحُتُ: كلُّ حرام قبيح الذِّكر؛ وقيل: هو ما خَبُثَ من المَكاسب وحَرُم فلَزِمَ عنه العارُ

“As suhtu adalah semua yang haram dan buruk untuk disebutkan. Sebagian mengatakan artinya: setiap penghasilan yang buruk dan haram serta layak dicela.” (Lisaanul ‘Arab).

Bertaubat Dari Mencuri, Wajib Kembalikan Barang Curiannya

Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan,

مَنْ قَبَضَ مَا لَيْسَ لَهُ قَبْضُهُ شَرْعًا، ثُمَّ أَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ الْمَقْبُوضُ قَدْ أُخِذَ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِهِ، وَلَا اسْتَوْفَى عِوَضَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ عَلَيْهِ، قَضَى بِهِ دَيْنًا يَعْلَمُهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، رَدَّهُ إِلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ، فَإِنِ اخْتَارَ صَاحِبُ الْحَقِّ ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَانَ لَهُ. وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِ الْقَابِضِ، اسْتَوْفَى مِنْهُ نَظِيرَ مَالِهِ، وَكَانَ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ لِلْمُتَصَدِّقِ بِهَا

“Orang yang mengambil barang orang lain tanpa dibenarkan oleh syariat, kemudian ia ingin bertaubat, maka jika pemiliknya tidak ridha dan tidak mau menerima ganti rugi, barang tersebut wajib dikembalikan. Jika sudah tidak bisa dikembalikan, maka menjadi beban hutang yang wajib diberitahukan kepada pemiliknya. Jika tidak bisa ditunaikan kepada pemiliknya, maka wajib ditunaikan kepada ahli warisnya. Jika tidak bisa pula, maka disedekahkan atas nama pemiliknya” (Zaadul Ma’ad, 5/690).

Diqishash Di Hari Kiamat

Orang yang mencuri harta orang lain, yang ia belum bertaubat serta belum mengembalikan atau mengganti barang curiannya, maka ia akan dituntut oleh orang tersebut di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bertanya:

أتدرون ما المفلِسُ ؟ قالوا : المفلِسُ فينا من لا درهمَ له ولا متاعَ . فقال : إنَّ المفلسَ من أمَّتي ، يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مالَ هذا ، وسفك دمَ هذا ، وضرب هذا . فيُعطَى هذا من حسناتِه وهذا من حسناتِه . فإن فَنِيَتْ حسناتُه ، قبل أن يقضيَ ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطُرِحت عليه . ثمَّ طُرِح في النَّارِ

“Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?”. Para shahabat pun menjawab, ”Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda”. Nabi bersabda, ”Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka.” (HR. Muslim no. 2581).

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

“Siapa yang pernah berbuat aniaya (zhalim) terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun hendaklah dia meminta kehalalannya (maaf) pada hari ini (di dunia) sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka (nanti pada hari kiamat) bila dia memiliki amal shalih akan diambil darinya sebanyak kezholimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi maka keburukan saudaranya yang dizhaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya”. (HR. Al-Bukhari no. 2449)

Wallohua'lam Bisshowab

Semoga Allah melindungi kita semua dari perbuatan yang dilarang agama dan senantiasa mendapat Rahmat di dunia maupun di akhirat. Aminn ya rabbal alamin...

Sumber : https://muslim.or.id

Hukum dan Siksaan Pedih Seorang Pencuri Dalam Islam

Subscribe Our Newsletter