Kisah Cerita wafatnya Nabi Zakariya dan Nabi Yahya

Nabi Zakaria diutus kepada bani Israil ketika kemaksiatan, kemungkaran, kezhaliman, dan kerusakan merajalela di kalangan mereka. Selain itu, raja-raja kejam serta zhalim juga berkuasa di sana dan selalu berbuat kerusakan. Herodes, penguasa Palestina adalah raja yang paling jahat dan suka melanggar.

Kuwaluhan.com

Dialah yang memerintahkan membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Saat dibunuh, Nabi Zakariya berusia sekitar 122 tahun. Sedangkan Nabi Yahya belum jelas usianya, karena tidak banyak disebutkan.

Ishaq Bin Bisyr dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas berkata bahawa pada malam Nabi S.A.W. diisra'kan, baginda Muhammad Saw telah bertemu dengan Nabi Zakaria di langit.

Zakaria mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W. Setelah itu baginda bertanya kepada Nabi Zakaria mengenai perkara yang terjadi ke atasnya.

"Wahai Abu Yahya,beritahu kepadaku ketika engkau dibunuh, bagaimana kejadiannya dan mengapa Bani Israil membunuhmu?"

Nabi Zakaria menjawap,"Wahai Muhammad, Yahya adalah orang yang paling baik pada zamannya. Paling tampan dan cukup menawan wajahnya."

"Sebagaimana yang difirmankan Allah,dia juga menjadi pemimpin yang handal. Inilah yang menyebabkan isteri Bani Israil(Herod Antipas) jatuh hati kepadanya meskipun dia itu asalnya seorang pelacur."

"Dia telah mengirim utusan kepada beliau namun Allah memelihara dirinya hingga Yahya menolak dan enggan kepadanya. Maka dia bertekad untuk membuat Yahya sengsara."

"Bani Israil mempunyai hari raya setahun sekali. Pada hari itu mereka akan berkumpul. Menjadi kebiasaan raja ini,dia sentiasa menepati janji dan dia tidak pernah berdusta. Raja ini sangat cinta kepada isterinya. Jadi pada hari raya itu, raja bersama isterinya yang cantik."

"Ketika berjalan-jalan itulah raja bertanya kepada isterinya supaya meminta sesuatu dan raja akan mengikut kehendaknya. Isteri raja pun memberitahu bahawa dia ingin mendapatkan darah Yahya Bin Zakaria."

"Raja berkata,mintalah selain daripada itu. Tetapi isterinya tetap menginginkan darah nabi Yahya juga dan tidak mahu yang lain. Raja pun bersetuju. Kemudian dia pun mengutuskan para pengawal untuk menemui Yahya yang pada ketika itu sedang berada di mihrab,sedang bersolat."

"Saat itu,aku(Nabi Zakaria) berada di sisi Yahya ikut sholat. Seketika itu juga Yahya dipenggal lehernya dan darahnya ditampung pada sebuah bekas bersama kepalanya,"begitu cerita Nabi Zakaria mengenai kejadian yang berlaku di depan matanya.

Nabi S.A.W. bertanya bagaimana Zakaria boleh bersabar melihat kejadian itu?

"Aku tidak menoleh dari sholatku. Sewaktu kepala Yahya dibawa ke hadapan isteri raja itu, maka Allah membalikkan raja dan segenap keluarganya."

"Pada pagi harinya, Bani Israil berkata bahawa Tuhan Zakaria telah marah disebabkan peristiwa itu tetapi orang Bani Israel lebih berhak untuk marah semata-mata kerana hendak membela rajanya. Justru itu mereka hendak membunuh Zakaria pula."

"Mereka pun mencariku untuk membunuhku. Ada orang memberitahu niat mereka itu kepadaku menyebabkan aku pun lari menghindarkan diri dari mereka. Pihak Iblis pun ada di hadapan mereka untuk menunjukkan arah di mana aku berada."

"Ketika aku sudah putus-asa dan tidak ada harapan untuk lari dari mereka,tiba-tiba ada pohon yang berkata kepadaku: Masuklah ke mari."

"Pohon itu terbuka dan aku masuk ke dalamnya. Iblis pula datang dan dia melihat hujung serbanku yang masih  kelihatan di luar pohon."

Kuwaluhan.com

"Setelah Bani Israil tiba,  Iblis berkata, Adakah kamu tidak melihat bahwa dia Zakariya berada di dalam batang pohon itu? Inilah hujung serbannya, Dia masuk ke dalam batang pohon dengan kekuatan sihir."

"Mereka bertanya sesama mereka apakah pohon ini boleh dibakar saja? sebaliknya Iblis menyarankan supaya pohon itu dibelah dengan gergaji. Sebab itulah mereka membelahnya dengan gergaji."

Demikian kisah panjang yang diceritakan semula oleh Nabi Zakaria A.S. kepada Nabi Muhammad S.A.W.di malam Isra' mi'raj.

Pembunuhan kepada Nabi Zakaria adalah atas bantuan Iblis yang memang tugasnya mengoda manusia supaya melakukan sesuatu termasuk membunuh.

Hasutan Iblis ke atas isteri raja sehingga dia sanggup meminta darah Nabi Yahya dengan maksud membunuh kerana tidak mahu tunduk kepada kehendak isteri raja.

Begitulah nasib yang menimpa Nabi Zakaria. Beliau mati digergaji oleh Bani Israil atas hasutan Iblis.

Kedua-dua Nabi ini mati syahid dalam mempertahankan ajaran Allah. Kedua-duanya tidak takut mengkritik raja yang mau mengawini anak tirinya kerana perbuatan tersebut adalah melanggar syariat.

Wallohua'lam bisshowab

Belum ada Komentar untuk "Kisah Cerita wafatnya Nabi Zakariya dan Nabi Yahya"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel