Manfaat Menakjubkan yang terkandung dalam Ayat Kursi

Ayat Kursi memiliki rahasia, kehebatan serta kedahsyatan yang luar biasa sekali. Untuk pembahasan sekarang akan lebih jauh untuk mengetahui tentang rahasia-rahasia Ayat Kursi mengenai keistimewaan, keutamaan, manfaat ataupun khasiat membaca Ayatul Kursi dan sangat lengkap. Sunggguh sangat luar biasa untuk dijadikan doa wirid dan amalan sehari hari. Adapun bacaannya sebagai berikut.


 Artinya :
Turunnya Ayat Kursi

Pada saat surat diturunkan suatu malam saat Rasulullah SAW hijrah ke kota Makkah ke Madinah. Adapun menurut riwayat, saat ketika diturunkannya yang telah diantrakan oleh ribuan Malaikat, Iblis serta syaitan langsung menjadi gempar di karenakanya. Rasulullah SAW segera memerintah kepada Zaid bin Thabit supaya cepat menulisnya serta menyebarkanya.

Menurut Bin Al Hanafiya : Setelah diturunkanya semua berhala didunia berjatuhan, semua malaikat bersujud, syaitan belarian bertabrakan karena kebingungan, dan takut kepanasan. Itulah kehebatan saat diturunkannya Ayatul Kursi.

Terdapat 95 buah hadits yang menjelaskan mengenai fadhilah Ayat Kursi tersebut, lalu mengapa diantarkan dengan ribuan malaikat ? Hal tersebut karena ayat paling mulia dalam Al Qur’an, sehingga ribuan malaikat ikut mengantarkan atas perintah Allah SWT.

Makna dan Kedudukan Ayat Kursi

Dari sebagaian para ulama yang memberikan mengenai makna dari kata “kursi” dapat disimpulkan berbeda-beda pula. Akan tetapi sesungguhnya satu sama yang lain saling mengokohkan, terdapat 4 penafsiran dari mengenai makna kata “kursi” yakni :

1. Kursi ialah pemerintahan, kerajaan serta kekuasaan Allah Swt.

2. Kursi yakni ruangan besar yang memiliki kapasitas melebihi  bumi serta langit.

3. Kursi ialah symbol dari keagunan serta kebersaran Allah Swt.

4. Kursi ialah ilmu sebab ilmu yakni bagian dari sifatullah. Yang dimaksud dengan ilmu Allah Swt dapat mengatur makhluk yang telah diciptakan-Nya.

Dari 4 penafsiran diatas, maka dapat disimpulan oleh ulama bahwa : Kursi ialah pondasi kebijakan serta hukum Allah, symbol dari kekuasaan Allah, serta surat tersebut ialah ayat yang dapat memberikan suatu petunjuk atas ketuhanan Allah dengan cara mutlak.

Keistimewaan Ayat Kursi

5. Rasullah Saw bersabda pada Ali bin Abi Thalib :

Jangan pernah kamu tinggalkan membaca Ayatul Kursi, sebab dalam setiap huruf terdapat 1000 berkah, serta 100 rahmat.

6. Rasulullah Saw bersabda :

Bagi siapa membaca saat ingin tidur, maka Allah SWT akan mengutus malikat untuk menjaga dia hingga pagi, maka syaitan tidak akan berani mendekati serta mengganggu hingga pagi (HR Bukhari).

7. Rasulullah Saw juga bersabda pada Abu Hurairah :

Perbanyaklah membaca surat ini, sebab setiap harufnya maka kamu ditulis mendapatkan 40000 kebaikan.

8. Rasulullah Saw bersabda :

Bagi siapa membaca sesudah sholat wajib. Maka tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali maut (kematian) (HR Thabarani, Nasa’i).

9. Rasulullah Saw juga menyatankan juga :

Sekiranya penjabat mengetahui apa yang terkandung rahasia di dalamnya sungguh ia akan meninggalkan jabatanya, sekiranya pedagang mengetahui apa terkandung didalamnya, sungguh ia akan meninggalkan daganganya. Jika sekiranya pahala Ayatul Kursi dibagikan dimuka bumi, sungguh setiap orang tersebut akan mendapat bagian 10x lipat didunia serta isinya.

10. Dari Ma’qal bin Yasir berkata, Rasulullah bersabda :

Utamanya Al Qur’an ialah Al Baqarah, serta utamanya Al Baqarah ialah Ayat Kursi. Dalam suatu ayat itu, turun bersamanya 80000 malaikat, serta Ayatul Kursi itu dikeluarkan dari gudang kekayaan Allah SWT yaitu terdapat dibawah Arasy. Kemudian digabungkan dengan surah Al Baqarah.

Dalam Ayat Kursi telah disebutkan tentang nama-nama Allah sebanyak tujuh belas kali dalam bentuk isi dhamir (kata ganti) ataupun isim zhahir (nama jelas). Semua nama terdapat didalamnya mepersentasikan mengenai sifat-sifat Allah, Dzat Allah, Qudrat Allah, Af’al Allah, serta paling utama ialah Tauihidullah.

Surat ini banyak mengandung keistimewaan, di dalam terdapat ismul a’zam, serta tersusun dalam 50 kata-kata, dan terdapat 17 nama Tuhan dhahir serta dhamir, serta terdapat 17 huruf min serta 17 huruf wawu. Surat  tersebut yang membahas mengenai ke Esaan dzat Allah SWT serta kesempurnaan dari sifar-sifaat-Nya. (Abdullah Al Qurtubi).

Itulah mengenai keistimewaannya, perlu diketahui bahwa Ayatul Kursi memiliki mukjizat maha dahsyat sekali, mempunyai manfaat serta khasiat yang sangat hebat, memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Serta memiliki fadhilah yang menajubkan.

Baca juga Manfaat yang terkandung dalam Surat Yasin

Ayat Kursi yakni satu-satunya ayat di dalam Al Qur’an di awali dengan lafzul jalalah (Allah) serta diakhiri dengan nama maha Agung (Al Azhim). Dalam susunan kalimat tersebut tentu mengandung rahasia besar dari Ayatul Kursi.

Keutamaan Ayat Kursi

11. Sebagai Jalan Masuk Surga

Rasulullah Saw bersabda :

Bagi siapa membaca Ayat Kursi sesudah sholat wajib. Maka tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali maut (kematian) (HR Thabarani, Nasa’i).

12. Ayat Paling Agung Dalam Al Qur’an

Rasulullah Saw bertanya kepada Abu Mundzir : Ayat mana paling agung dalam kitabullah ? kemudian Abu Mundzir menjawab pertanyaan Rasulullah : Ayat Kursi, lalu beliau Rasulullah Saw kemudian menepuk bahunya. Wahai Abu Mundzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau punyai (HR Muslim).

13. Keagungan Melebihi Langit serta Bumi

Rasulullah Saw bersabda :

Tidaklah Allah menciptakan langit serta bumi melebihi agungnya Ayatul Kursi itu, sebab dalam ayat itu sudah mencakup Nama serta sifat Allah). sebab Ayat Kursi ialah salah satu kalamullah ( perkataan Allah). sebab kalamullah lebih agung dari ciptaan Allah yaitu langit serta bumi (HR Tirmidzi).

14. Sebagai Amalan Wirid Doa Sebelum Tidur

Rasulullah Saw bersabda :

Jika engkau ingin tidur dimalam hari, maka bacalah Ayatul Kursi, Niscaya Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjagamu serta syaitan tidak akan berani untuk mendekati sampai pagi (HR Bukhari).

Khasiat dan Manfaat Ayat Kursi

15. Rasulullah Saw bersabda

Bagi siapa pulang rumahnya dan dia membacanya. Maka Allah akan hilangkan segala kefakiran didepan matanya.

16. Rasulullah Saw bersabda :

Wahai umatku. Bacalah bacan surat ini sebanyak 12 kali saat jum’at pagi, lalu berwundhu serta sunnat 2 rakaat. InsyaAllah akan terhindar dari kejahatan syaitan serta kejahatan pembesar.

17. Bagi siapa membaca bacaan Ayatul Kursi secara khusyuk sesudah sholat wajib, ketika pagi serta petang, dan tiap kali keluar masuk rumah, maka insyaAllah terpeliharalah dari godaan syaitan, binatang buas, diselamatkan dari kejahatan manusia yang akan memudarakan. Terpeliharalah dia serta keluaga, anak-anaknya, serta harta benda dari kecurian, kebakaran, kekaraman. Didapatkannya juga dari kesehatan jasmani serta keselamatan dengan izin Allah Swt. (dalam kitab Khawasul Qur’an karya Imam Ghazali).

18. Syeikh Abu Abbas menerangkan :

Bagi siapa membaca bacaan surat ni sebanyak hitungan kata-katanya yakni 50 x kemudian dihembuskan pada air hujan lalu diminum. insyaAllah dapat mencerdaskan akal fikirnya seta dapat memudahkan dia menerima ilmu tentang pengetahuan.(dalam kitab khazinatul asrar).

19. Keterangan dari kitab Asraaul Mufidah :

Bagi siapa membaca bacaan sebanyak 18 x, Niscaya akan hidup berjiwa hauhid, dinaikan drajatnya, dibukakan berbagai hikmah, dimurahkan rezeki, serta diberikan perngaruh sehingga orang akan menghormati serta segan kepadanya serta dia terpelihara dari segala bencana atas izin Allah Swt.

20. Bagi siapa orang selalu membaca bacaan ayat ini, dia akan dicintai serta dipelihara Allah sebagaimana Dia memelihara Rasulullah Saw.

21. Dengan rajin membaca atau rajin mengamalkan Ayat kursi, Atas izin Allah, dapat terhidarnya dari kecerobohan serta pencuri, sebab akan menjadi benteng.

22. Bagi siapa mengamalkan membaca bacaan Ayat Kursi, dia akan mendapatkan perlindungan serta pertolongan dari Allah, dari hasutan syaitan dan godaan syaitan.

23. Bagi pengamal Ayat Kursi akan memberikan keselamatan saat dalam perjalanan.

24. Bacaan surat ini dibaca secara khusyu’. Niscaya dapat menyebabkan jin serta syaitan terbakar.

25. Apabila berpindahan rumah baru, maka saat malam pertama kamu menduduki rumah baru itu, maka bacalah ayat ini sebanyak 100x. insyaAllah keluarga terhindarnya dari gangguan lahir serta batin.

26. Bagi siapa membaca bacaan ayat ini sesudah sholat wajib, insya Allah dia akan di lindungi Allah hingga sholat yang lain.

27. Abi Qutadah berkata, Rasullullah bersabda :

Bagi siapa membaca bacaan ayat ini, saat hendak tidur malam. Allah akan mengirimkan malaikat untuk memeliharanya hingga pagi.

28. Rasulullah Saw bersabda :

Bagi siapa membacanya sesudah sholat wajib. Maka tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali maut (kematian) (HR Thabarani, Nasa’i).

29. Bagi siapa membacanya sebelum keluar rumah. Maka Allah swt akan mengutus ribuan malikat kepadanya, serta mereka memohon ampunan serta mendoakan baginya.

30. Bagi siapa membacanya diakhir sholat, Allah azza wajalla mengendalikan pengambilan rohnya serta dia seperti orang yang berperang dangan Nabi sehingga mati syahid.

31. Bagi siapa membacanya di akhir setiap sholat wajib / fardhu. Allah akan menganugerahkan rahmat padanya.

32. Abdullah bin Amr ra berkata :

Bagi siapa membacanya saat ketika dalam kesempitan. nisyaAllah Allah berkenan untuk memberikan pertolongan-Nya.

33. Syekh Al Bunni berkata :

Bagi siapa membacanya sebanyak hitungan hurus tersebut yakni 170 x. maka insyaAllah  Allah memberikan pertolongan, menunaikan segala hajat, di luaskan rezeki, melapangkan pikiran-pikiranya, dihilangkan dari kedukaan, serta diberikan apa yang telah dituntutnya. (dalam kitab tafsir Al Qudsi).

34. Abdurrahman bin ‘Aur berkata :

Apabila masuk kerumah, lalu bacalah pada 4 penjuru rumah, insyaAllah akan menjadi pengaja serta pendinding dari syaitan. (dalam afsir Al Qudsi).

35. Di antara surat surat di dalam Al Qur’an, salah satunya ialah surah Al  Baqarah, dan diantara ayat dalam surat Al Baqarah yang terbesar yakni Ayat Kursi, maka sesungguhnya syaitan akan melarikan diri dari rumah itu, apabila didalam rumah dibaca surat itu. (dalam kitab Durrulmantsur).

36. Syaikhul Kabir Muhyiddin Ibnu Arabi berkata :

Bagi siapa membacanya hingga1000 x dalam sehari semalam selama 40 hari. Demi Allah, demi Rasulullah serta demi ayat Al Qur’an. Maka Allah akan membukakan untuknya pandangan rohani, yang dihasilkan yang dimaksud serta diberi pengaruh pada manusia (hormat serta segan). (dalam kibat Khawasul Qur’an).

Itulah mengenai fadhilah, khasiat dan manfaat membaca bacaan Ayat Kursi. Walaupun belum menemukan haditsnya, namun khasiat tersebut dapat diketahui bagi orang yang mengamalkan surat ini, tentu rahasia tersebut diketahui oleh beliau Rasulullah Saw. Maka sangat bagus sekali apabila kita selalu mengamalkan sebagai wirid doa sehari-hari. Adapun dahsyatnya membaca bacaan Ayat Kursi sebagai berikut.

Dahsyatnya Ayat Kursi

Surah Ayat Kursi yang dimulai dari lafadz Lafdzul Jalalah (Allah) serta di akhiri dengan Sifatullah (Al Azhiim). Hal tersebut menandakan bahwa dalam kehidupan harus bersama Allah saat hendak memulai serta mengakhiri dalam sesuatu.

Sungguh menakjubkan sekali, wahai Saudaraku !, betapa sangat dahsyat sekali ayat ini, seandainya kita mampu untuk bersenyawa dengannya, maka terdapat jaminan dari Allah tidak ada kegelisahan, ketakutan, serta kesulitan.

1. Kamu tidak akan takut dengan namanya miskin, sebab ayat ini mampu menjadi sumber kekayaan.

2. Kamu tidak akan takut dengan namanya melarat, sebab ayat ini  akan menghadirkan kelimpahan.

3. Kamu tidak akan takut dengan namanya kekurangan, sebab ayat ini  akan menjadi suatu kecukupan.

4. Kamu tidak akan takut dengan namanya sendirian, sebab ayat ini  akan mampu untuk menjadi teman dimanapun.

5. Kamu tidak akan takut dengan namanya musuh, sebab ayat ini  akan dapat menghadirkan bantuan.

6. Kamu pasti akan mendapatkan apa yang di inginkanya.

Itulah kedahsyatan dari Ayat Kursi, maka marilah bangkitkan untuk meperbaiki hidup serta bersemangat untuk merubah nasib serta hidupkan harapan untuk dapat menjadi orang yang berhasil. Amin.

Ayat Kursi Gudang Kekayaan Allah SWT

Ibnu Abbas berkata bahwa : Rasulullah Saw jika membaca akhir surah Al Baqarah serta Ayat Kursi beliau selalu tersenyum. Dan beliau bersabda :
  Sesungguhnya kedua ayat itu ialah gudang kekayaan Allah yang ada dibawah Arsy.

Terdapat satu ayat dalam Al Qur;an yang tidak terlalu panjang, akan tetapi dapat mencakup dari seluruh Asma serta sifat-sifat-Nya yakni Ayat Kursi. Jika bertanya mengenai mukjizatnya, hal tersebut telah dibuktikan dari para nabi serta rasul, wali, shiddiqin serta juga abdush sholihin sudah membuktikan bermacam ragam mukzijat serta keajaiban dari Ayat Kursi.

Pahala Membaca Ayat Kursi

Telah disebutkan dalam hadits bahwa :

Allah telah menciptakan kursi yang telah dikeliligi 7 langit sert 7 bumi, kursi tersebut bagaikan sebuah lingkarang terdapat di tengah padang luas, yaitu dikirinya terdapat 10.000 kursi serta dikanan terdapat 10,000 kursi. Serta diatas setiap kursi tersebut ada malaikat yang duduk serta mencatat pahala bagi orang yang membaca ayat kursi tersebut. Dan Allah Swt telah memerintahkan pena untuk mencatat  pahalanya. Bagi siapa yang membaca bacaan ayat kursi secara istiqomah. Maka Allah akan memberikan pahala sebesar ayat kursi tersebut di Akhirat nanti.


Itulah beberapa manfaat dan faidah yang terkandung dalam Ayat Kursi, semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua.
Amiinn Yaa Robbal Alaminn....

Belum ada Komentar untuk "Manfaat Menakjubkan yang terkandung dalam Ayat Kursi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel