Social Items

Showing posts with label kumpulan Mukjizat Nabi Sulaiman. Show all posts
Showing posts with label kumpulan Mukjizat Nabi Sulaiman. Show all posts
Nabi Shelah adalah salah seorang nabi dan rasul dalam agama Islam yang diutus kepada Kaum Tsamūd. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 2100 SM.


Nabi Saleh Alaihissalam, menurut silsilah, beliau adalah putra dari ‘Ubaidah bin Tsamud bin ‘Amir bin Iram bin Sam bin Nuh Alaihissalam. Ia diutus ke tengah-tengah bangsa Tsamud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Aad.

Bangsa Tsamud ternyata lebih pandai daripada kaum Aad. Setelah kaum Aad binasa, negeri mereka menjadi tandus dan kering. Kemudian negeri ini dibangun kembali oleh kaum Tsamud, sehingga bagai disulap menjadi negeri yang hijau dan makmur.

Akan tetapi seperti kaum pendahulunya, kaum Tsamud pun menjadi sombong dan lupa diri. Hukum rimba berlaku lagi, mereka yang kuat menekan mereka yang lemah. Mereka pun tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Saleh Alaihissalam.

Nabi Soleh memiliki Mukjizat diantaranya yaitu :

- Mengeluarkan Seekor Unta dari dalam Batu

Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Tsamud berdoalah Nabi Saleh memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tentangan kaumnya yang masih berkeras kepala itu.

Beliau memohon kepada Allah dengan kekuasaan-Nya menciptakan seekor unta betina dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk.

Maka sejurus kemudian dengan izin Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari perutnya seekor unta betina.

- Menurunkan Azab kepada Kaum Tsamud atas izin Alloh SWT

Nabi Saleh memberitahu kaumnya bahwa azab Allah yang akan menimpa di atas mereka akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama bila mereka terbangun dari tidur, wajah mereka menjadi kuning dan akan berubah menjadi merah pada hari kedua dan hitam pada hari ketiga dan pada hari keempat turunlah azab Allah yang pedih.

Satu hari sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu, dengan izin Allah berangkatlah Nabi Saleh bersama para mukminin pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina, meninggalkan Hijir dan penghuninya, kaum Tsamud habis binasa, ditimpa halilintar yang dahsyat beriringan dengan gempa bumi yang mengerikan.

Itulah beberapa Mukjizat Nabi Shaleh AS.

Kumpulan Mukjizat Nabi Shaleh AS dalam Islam

Nabi Luth adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya yang bernama Haran (Abara'an) bin Azar adalah saudara kandung dari Ibrahim, ayahnya kembar dengan pamannya yang bernama Nahor. Silsilah lengkapnya adalah Luth bin Haran bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin 'Abir bin Syalih bin Arfahsad bin Syam bin Nuh.


Ia menikah dengan seorang gadis yang bernama Ado, pendapat lain mengatakan ia bernama Walihah. Nabi Luth memiliki dua anak perempuan Raitsa dan Zaghrata.

Nabi Luth ditugaskan berdakwah kepada Kaum yang hidup di negeri Sadum, Syam, Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Ia meninggal di Desa Shafrah di Syam, Palestina.

Al-Quran menceritakan kisah Nabi Luth yang berusaha menasihati kaumnya sebagaimana dalam Surat Asy-Syuaraa (26:160-173) berikut ini.

"Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir." Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu." (Luth berdoa): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan." Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu."

Kaum Luth membenci dan mengancam akan mengusir Nabi Luth karena mengajak sebagian dari mereka untuk meninggalkan perbuatan mereka yang tercela dan mengajak mereka beriman kepada Allah. Maka azab kehancuran dari Allah turun menimpa mereka, kisahnya seperti yang tercantum dalam Surah Al-A’raaf (7:80-84) berikut ini.

"...dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya (yang beriman) kecuali istrinya (istri Nabi Luth); dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan), dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu."

Nabi Luth juga memiliki Mukjizat, diantaranya yaitu :


KISAH NABI LUTH DENGAN KAUM SODOM

Pada suatu hari Nabi Luth ikut serta bersama Nabi Ibrahim berhijrah ke Mesir. Di sana, Nabi Luth tinggal bersama Nabi Ibrahim. Mereka mengusahakan ternak dan tanaman. Nabi Luth menetap di wilayah Sodom.

Hewan ternak telah berkembang biak hingga memenuhi wilayah mereka. Begitu pun dengan hasil tanaman. Dari tahun ke tahun, panen mereka terus bertambah. Banyak kekayaan Nabi Ibrahim dan Nabi Luth menyebabkan penduduk di sekitarnya menjadi iri.

Apalagi, mereka mengetahui bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Luth hanyalah pendatang. Akhirnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Luth memutuskan untuk membagi dua seluruh kekayaan mereka. Nabi Ibrahim tetap tinggal di Mesir dan Nabi Luth pergi ke Yordania. Nabi Luth menetap di wilayah Sodom.

Kota Sodom merupakan salah satu kota di Yordania. Penduduk Kota Sodom memiliki akhlak yang sangat buruk. Salah satu yang sangat buruk dari kebiasaan penduduk Sodom adalah perbuatan homoseksual. Homoseksual adalah perbuatan menyalurkan nafsu antara laki-laki dan laki-laki atau antara perempuan dan perempuan.

Perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelum mereka. Perbuatan itu merajalela di Kota Sodom. Seorang pendatang tidak akan selamat dari gangguan penduduk Sodom. Apabila pendatang itu adalah seorang perempuan, para wanita akan mengganggunya. Apabila pendatang itu adalah seorang lelaki tampan, para lelaki di Kota Sodom akan memperebutkannya. Demikianlah penduduk Kota Sodom memiliki akhlak yang sangat buruk.

Nabi Luth meminta kaumnya untuk bertaubat. Dia menceritakan azab Allah yang akan ditimpakan kepada mereka yang melakukan perbuatan keji. Mereka tidak mempedulikan seruan Nabi Luth. Nabi Luth terus berdakwah. Namun, kaum Sodom tidak menyambut seruannya. Nabi Luth merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk penduduk Sodom bersedia meninggalkan perbuatan kejinya. Nabi Luth memohon kepada Allah agar mendatangkan azab. Sungguh, azab Allah sangat menakutkan.

Allah mengutus dua Malaikat dalam wujud dua pemuda yang sangat tampan. Sebelum sampai di wilayah Sodom, kedua Malaikat ini mengabarkan kelahiran Ishaq kepada Nabi Ibrahim dan isternya. Ketika sampai di Sodom, kedua lelaki tampan itu bertamu di rumah Nabi Luth. Nabi Luth berpesan kepada isteri dan putri-putrinya untuk merahasiakan kedatangan dua lelaki tampan tersebut.

Namun, isteri Nabi Luth, yang sehaluan dengan penduduk Sodom, memberitahukan kepada para lelaki Sodom tentang dua lelaki tampan di rumah Nabi Luth. Tidak lama kemudian, para lelaki Sodom beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Luth. Mereka berteriak memanggil Nabi Luth. Mereka meminta agar Nabi Luth melepaskan kedua tamunya untuk mereka. Nabi Luth tidak mau membuka pintu rumahnya.

Malaikat-Malaikat ini menyuruh Nabi Luth membuka pintu rumahnya seluas mungkin. Ketika pintu dibuka, kaum Sodom segera masuk ke dalam rumah Nabi Luth. Namun saat mereka hendak masuk, kaum Sodom tidak mampu melihat. Ternyata, mereka menjadi buta. Sementara itu, Nabi Luth dan keluarganya diminta untuk meninggalkan Kota Sodom. Mereka berjalan keluar Kota Sodom karena azab akan segera tiba. Para Malaikat berpesan kepada Nabi Luthdan keluarganya agar berjalan ke luar kota dan jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang.

Seketika bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki kaum Sodom. Isteri Nabi Luth pun merasakannya. Gempa bumi yang kuat dan hebat disertai angin yang kencang dan hujan batu sijil menghancurkan Kota Sodom dan penduduknya. Dalam waktu singkat, mayat-mayat penduduk Kota Sodom bertebaran.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2915) dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

( لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلاثًا )

“Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, beliau sampaikan sampai tiga kali ”. [Dihasankan Syaikh Syu’aib Al-Arna`uth].

Itulah beberapa Mukjizat Nabi Luth As, jika ada kekurangan silahkan berkomentar.

Kumpulan Mukjizat Nabi Luth As dalam Islam

Yakub (sekitar 1837-1690 SM) ialah salah seorang nabi yang ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Syam. 


Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 1750 SM dan namanya disebutkan sebanyak 16 kali dan memiliki 12 anak. Ia wafat di Alkhalil Hebron Palestina.

Nabi Ya'akub a.s. atau juga dieja Nabi Ya'qubialah salah seorang dari 25 orang Rasul yang wajib diketahui dalam Islam seperti mana yang tercatat dalam al-Qur'an untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. 

Pandangan biblikal berkenaan Nabi Yaakub a.s. dirujuk ke dalam bahasa Arab sebagai Ya`qūb atau Jakub ( يعقوب), ialah seorang Nabi, Rasul dalam Islam dimana baginda telah disebut di dalam Kitab Suci al-Qur'an. 

Dari beberapa orang istrinya Yakub memiliki dua belas putra dan dua orang putri. Kedua belas putranya yakni Rubin, Syam'un, Lawway, Yahuda, Zabulaon, Yasakir, Dann, Gad, Asyar, Naftali, Yusuf, dan Bunyamin. Sedangkan kedua putrinya adalah Dinah dan Yathirah kembaran Benyamin.

Nabi yakub memiliki Mukjizat diantaranya sebagai berikut :
 • Nabi Ya'qub menjadi kakek moyang para rasul sebelum masa Nabi Muhammad. 
 • Memiliki Sikap dan cara berpikir yang berpengaruh kepada para rasul keturunannya, serta kaum Yahudi dan Nasrani penegak panji keesaan Allah sebelum Nabi Muhammad SAW.
 • Nabi Yaqub dikarunia 12 orang anak, yang berpengaruh besar pada Peradaban Manusia.

Wallohua'lam Bisshowab

Kumpulan Mukjizat Nabi Yakub As dalam Islam

Nabi Sulaiman AS adalah anak dari Nabi Daud. Nabi Sulaiman AS juga Nabi yang memperoleh keistimewaan dari Allah Ta'ala. Ia berdoa kepada Allah agar diberi kerajaan dengan kekayaan yang berlimpah.


Allah Ta'ala mengabulkan segala permintaannya. Berdirilah kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Kerajaan yang sangat megah dan mewah. Lantainya saja seperti air, jika berjalan diatas lantai itu, seolah-olah sedang berjalan diatas air.

Kerajaan yang dipimpin Nabi Sulaiman sangatlah aman tenteram dan sejahtera. Penduduk disana tidak ada yang kelaparan. Mereka semua menikmati kemakmuran negerinya. Tidak ada seorang pun yang ingin mencuri di negeri itu, meskipun barang yang sangat berharga sekali di letakkan di luar pintu rumah. Selain mereka telah mengerti sangki yang berat diberikan oleh Nabi Sulaiman AS apabila mencuri barang milik orang lain, mereka juga takut akan dosa.

Selain itu Nabi Sulaiman juga memiliki banyak Mukjizat, diantaranya sebagai berikut :


 •  Nabi Sulaiman bisa Berbicara kepada permadaninya dan mengerti bahasa hewan. 
 • Beliau Sanggup memerintahkan bangsa jin dan hewan Membangun istana dan benteng-benteng,  
 • Menugaskan bangsa jin untuk menyelam ke dasar laut untuk mengeluarkan mutiara-mutiara dan batu-batu mulia, B
 • Bangsa Jin Menjadi prajuritnya ketika hendak berperang. 
 • Memerintahkan burung-burung untuk memayungi Sulaiman dan pasukannya selama berada di permadani terbang dari sengatan sinar matahari, 
 • Memerintahkan Jin Ifrit untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis, tetapi pada akhirnya seorang yang alim yang berhasil memindahkan lebih cepat daripada Ifrit, 
 • Memiliki permadani yang terbuat dari sutera dan benang emas seluas satu farsakh. 
 • Menundukkan angin Berhembus membawa permadaninya kemana ia hendak pergi. 
 • Angin taufan yang besar terasa lembut dan nyaman tidak akan merusak lingkungan. 
 • Angin bisa membawa dia menuju tempat sejauh satu bulan perjalanan hanya dalam waktu sekejap. 
 • Cairan tembaga yang selalu keluar untuk dimanfaatkannya sebagai pembangunan gedung-gedung, pembuatan piring-piring sebesar kolam air dan periuk-periuk yang biasa digunakan untuk memberi makan umatnya. 
 • Memiliki Cincin yang dikatakan berasal dari langit dan memilki empat sisi. 
 • Sanggup mendengar suara dari kejauhan
 • Tidak ada yang menandingi Kekayaan Nabi Sulaiman.
Itulah beberapa Mukjizat Nabi Sulaiman As, jika ada kekurangan dan kesalahan silahkan berkomentar.

Inilah Kumpulan Mukjizat Nabi Sulaiman As