Social Items

Tampilkan postingan dengan label silsilah sunan Ampel. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label silsilah sunan Ampel. Tampilkan semua postingan
Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam walisongo, yang lahir pada 9 September 1400M/ 808 Hijriah. Nama lengkapnya adalah nama Sayyid Ja'far Shadiq Azmatkhan. Ia adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung.

Kuwaluhan.com

SILSILAH SUNAN KUDUS

Sunan Kudus merupakan putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel.

Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Keterangannya sebagai berikut :


 • Sunan Kudus bin 
 • Sunan Ngudung bin 
 • Fadhal Ali Murtadha bin 
 • Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin 
 • Jamaluddin Al-Husain bin 
 • Ahmad Jalaluddin bin 
 • Abdillah bin 
 • Abdul Malik Azmatkhan bin 
 • Alwi Ammil Faqih bin 
 • Muhammad Shahib Mirbath bin 
 • Ali Khali’ Qasam bin 
 • Alwi bin 
 • Muhammad bin  
 • Ubaidillah bin 
 • Ahmad Al-Muhajir bin 
 • Isa bin 
 • Muhammad bin 
 • Ali Al-Uraidhi bin 
 • Ja’far Shadiq bin 
 • Muhammad Al-Baqir bin 
 • Ali Zainal Abidin bin 
 • Al-Husain bin 
 • Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti 
 • Nabi Muhammad Rasulullah.


KETURUNAN SUNAN KUDUS

Sunan Kudus mempunyai 2 istri.
Salah satu istrinya yang kemudian menurunkan seorang putra bernama Amir Hasan adalah putri Sunan Bonang yang bernama Dewi Ruhil. Sementara yang istri kedua adalah anak dari Pecattandha Terung Majapahit. Dari istri kedua ini, Sunan Kudus mendapatkan 10 orang Keturunan, mereka diantaranya yaitu :

 • Ratu Pajaka
 • Amir Hasan
 • Ratu Probodinalar
 • Amir Hamzah
 • Nyai Ageng Pambayun
 • Panembahan Kadhi
 • Panembahan Karimun
 • Panembahan Jaka
 • Panembahan Makaos Honggokusumo
 • Panembahan Kudus


Itulah Silsilah dan Garis Keturunan Sunan Kudus, jika ada kekurangan mohon beri kami masukkan. 

Silsilah dan Garis Keturunan Sunan Kudus

Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara Walisongo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir 1401 di Champa. Ada dua pendapat mengenai lokasi Champa ini. Encyclopedia Van Nederlandesh Indie mengatakan bahwa Champa adalah satu negeri kecil yang terletak di Kamboja.

Kuwaluhan.com

Pendapat lain, Raffles menyatakan bahwa Champa terletak di Aceh yang kini bernama Jeumpa. Menurut beberapa riwayat, orang tua Raden Rahmat, nama lain Sunan Ampel, adalah Maulana Malik Ibrahim (menantu Sultan Champa dan ipar Dwarawati).

Dalam catatan Kronik Cina dari Klenteng Sam Po Kong, Sunan Ampel dikenal sebagai Bong Swi Hoo, cucu dari Haji Bong Tak Keng - seorang Tionghoa (suku Hui beragama Islam mazhab Hanafi) yang ditugaskan sebagai Pimpinan Komunitas Cina di Champa oleh Sam Po Bo.

Sedangkan Yang Mulia Ma Hong Fu - menantu Haji Bong Tak Keng ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit, sedangkan Haji Gan En Cu juga telah ditugaskan sebagai kapten Cina di Tuban. Haji Gan En Cu kemudian menempatkan menantunya Bong Swi Hoo sebagai kapten Cina di Jiaotung (Bangil).

Sementara itu seorang putri dari Kyai Bantong (versi Babad Tanah Jawi) alias Syaikh Bantong (alias Tan Go Hwat menurut Purwaka Caruban Nagari) menikah dengan Prabu Brawijaya V (alias Bhre Kertabhumi) kemudian melahirkan Raden Fatah. Namun tidak diketahui apakah ada hubungan antara Ma Hong Fu dengan Kyai Bantong.

Dalam Serat Darmo Gandhul, Sunan Ampel disebut Sayyid Rahmad merupakankeponakan dari Putri Champa permaisuri Prabu Brawijaya yang merupakan seorang muslimah.

Merujuk kepada salah satu sumber tentang silsilah keturunan dari Sunan Ampel ini memang cukup panjang, namun pada puncaknya berhubungan langsung dengan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah az-Zahra bin Muhammad Saw.

Silsilah keturunan Sunan Ampel sampai Nabi Muhammad Saw :


 • Sunan Ampel ialah putra Maulana Malik Ibrahim
 • Maulana Malik Ibrahim putra dari Syaikh Jumadil Qubro
 • Syaikh Jumadil Qubro putra dari Ahmad Jalaludin Khan.
 • Ahmad Jalaludin Khan sendiri ialah putra dari Abdullah Khan,
 • Abdullah Khan putra dari Abdul Malik Al-Muhajir nan berasal dari Nasrabad, India.
 • Abdul Malik Al-Muhajir ini ialah putra dari Alawi Ammil Faqih dari Hadralmaut, Yaman.
 • Alawi Ammil Faqih ialah putra dari Muhammad Sohib Mirbath nan merupakan putra dari Ali Kholi Qosam.
 • Ali Kholi Qosam sendiri ialah putra dari Alawi Ats-Tsani.
 • Alawi Ats-Tsani ialah putra Muhammad Sohibus Saumiah
 • Muhammad Sohibus Saumiah ialah putra dari Alawi Awwal
 • Alawi Awwal merupakan putra dari Ubaidullah
 • Ubaidullah putra dari Ahmad al-Muhajir.
 • Ahmad al-Muhajir ialah putra Isa Ar-Rumi
 • Isa Ar-Rumi putra dari Muhammad An-Naqib.
 • Muhammad An-Naqib ialah putra dari Ali Uraidhi
 • Ali Uraidhi putra Jafar ash-Shadiq nan tidak lain putra dari Muhammad al-Baqir.
 • Muhammad al-Baqir ini ialah putra dari Ali Zainal Abidin
 • Ali Zainal Abidin ialah putranya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra bin Muhammad.
 • Semenatar Fatimah Az-Zahra ialah putri bungsu Nabi Muhammad Saw dan Khadijah.


SEDANGKAN KETURUNAN SUNAN AMPEL YAITU :

Isteri Pertama, yaitu: Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo Al-Abbasyi, berputera:


 • Maulana Mahdum Ibrahim/Raden Mahdum Ibrahim/ Sunan Bonang/Bong Ang
 • Syarifuddin/Raden Qasim/ Sunan Drajat
 • Siti Syari’ah/ Nyai Ageng Maloka/ Nyai Ageng Manyuran
 • Siti Muthmainnah
 • Siti Hafsah


Isteri Kedua adalah Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning, berputera:


 • Dewi Murtasiyah/ Istri Sunan Giri
 • Dewi Murtasimah/ Asyiqah/ Istri Raden Fatah
 • Raden Husamuddin (Sunan Lamongan)
 • Raden Zainal Abidin (Sunan Demak)
 • Pangeran Tumapel
 • Raden Faqih

Itulah Silsilah dan Garis Keturunan Sunan Ampel, jika ada kekurangan mohon beri kami masukkan. 

Garis Silsilah dan Keturunan Sunan Ampel (Raden Rahmat)

Loading...